Eind vorig jaar hebben Vislift BV en Van der Plas Civiel BV in opdracht van Waterschap Rivierenland een vispassage aangelegd in de Linge ter hoogte van de Krakkedel 28 te Doornenburg. Voor de vispassage moesten er een aantal buizen onder de weg doorgelegd worden. De sleuven in de weg zijn toen tijdelijk dicht gestraat met stenen. Nu de ondergrond voldoende is gezet kunnen de stenen eruit worden gehaald en kan er weer asfalt worden aangebracht. 

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden zijn nu gepland voor dinsdag 20 juli tot woensdag 21 juli. Op dat moment zal de Krakkedel ter plekke worden afgesloten. De afsluiting duurt van dinsdagmorgen 09:00 tot woensdagmiddag 16:00. Mogelijk is het eerder klaar dan 16:00. 

 

Wat betekent dat voor u?

De Krakkedel is ter hoogte van de kruising met de Linge dan afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. Tijdens de wegafsluiting geldt er daarom een omleidingsroute voor auto’s. Zie hiervoor de afbeelding onderaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren via de Krakkedel

Ook het Lingefietspad Zuid zal afgesloten worden. Voor fietsers die gebruik willen maken van dit fietspad geldt een omleidingsroute, zie hiervoor de afbeelding onderaan.

 

Vragen?

Heeft u vragen hebben over de afsluiting en/of de omleidingsroute dan kunt u contact opnemen met dhr. T. Komejan van Van der Plas Civiel BV, telefoon 06-10 47 79 03. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. We begrijpen dat deze afsluiting overlast met zich mee brengt. We doen er uiteraard alles aan om dat tot een minimum te beperken. 

 

Omrijroute auto's 

 

Omrijroute Lingefietspad Zuid