De aanpassingen aan de Van Elkweg (N839) zijn gereed. Provincie Gelderland maakte daar 2 rijbanen en zorgde voor aansluiting van bedrijventerrein Houtakker op die weg. De Baalsestraat kreeg een verbinding met de N839. Daarbij kreeg de Van Elkweg nieuw asfalt. Begin 2020 start de aanpassing van de Karstraat. Ook hier komt een dubbele rijbaan en plaatsen we op de kruising Baalsestraat (Linie) en Karstraat (Dikelsestraat) verkeerslichten. Langs de westzijde van de weg komt een fietspad en een parallelweg. De weg krijgt ook een nieuwe asfaltlaag. 

Planning

De komende weken vinden er al voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het tijdelijk verbreden van het oostelijke fietspad. Het hele werk zal naar verwachting in het voorjaar klaar zijn. Ook hier verwacht de provincie beperkte verkeershinder, met onder meer 2 weekendafsluitingen. 

Vanaf 6 januari:

  • Start noodzakelijke kap van bomen langs de Karstraat
  • Aanleg fietspad en parallelweg
  • Auto’s over de huidige weg, fietsen tijdelijk in 2 richtingen op fietspad oostzijde
  • Aansluitend:
  • Aanleg nieuwe rijbaan (oostzijde)
  • Auto’s over huidige weg, fietsen op fietspad westzijde 
  • Reconstructie rijbaan (westzijde)
  • Auto’s over nieuwe rijbaan (oostzijde)

Meer verkeer

De provincie verwacht meer verkeer in de regio. Onder andere door de geplande doortrekking van de A15 en het verbreden van de A12. Zij legt daarom twee extra rijstroken aan tussen de Papenstraat in Bemmel en de Lingewal in Huissen. 

Meer informatie

De aanwonenden en bedrijven om en nabij dit traject krijgen op tijd bericht over mogelijke tijdelijke aanpassingen. Meer informatie leest u op www.gelderland.nl/N839. Kijk voor actuele werkzaamheden en omleidingsroutes op www.bereikbaargelderland.nl.