Afgelopen vrijdag heeft de rijksoverheid de coronamaatregelen aangescherpt. Als gemeente hebben wij gekeken naar de vergaderingen die de komende drie weken op de planning staan. Bij elke vergadering hebben we de afweging gemaakt of de vergadering door moet gaan en zo ja: hoe we deze vergadering op een verantwoorde manier kunnen laten plaatsvinden. 

Raadsoriëntatieavond verplaatst

Op donderdag 18 november stond een raadsoriëntatieavond gepland over wonen in Lingewaard. Er zou een tafeltjesmarkt zijn en raadsleden en bezoekers zouden hier in gesprek gaan met verschillende experts. Deze avond gaat niet door. We kunnen de 1,5 meter afstand niet garanderen. De avond wordt verplaatst naar een later moment. De raadsoriëntatieavond op 2 december gaat waarschijnlijk digitaal door. 
 
De inforondes op woensdag 24 en donderdag 25 november vinden plaats zonder publiek. U kunt deze bijeenkomsten volgen via internet. Agenda’s en stukken vindt u hier.
 
Voor de raadsbijeenkomsten na 3 december kijken we naar de coronamaatregelen die dan gelden.