De adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad die het college van Burgemeester en Wethouders en/of de Gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviseert over het beleid van de WMO, Jeugdwet en de Participatiewet . De adviesraad bestaat uit maximaal 12 leden.

Door de Participatiewet toe te voegen aan de bestaande adviesraad WMO Jeugd is de (brede) adviesraad Sociaal Domein 2019 ontstaan. Om onze adviesrol goed te kunnen vervullen en een goede vertegenwoordiger te zijn van de inwoners, is het van belang dat in de adviesraad ook de Participatiewet goed wordt vertegenwoordigd. 
Wij zoeken daarom twee nieuwe leden die betrokkenheid hebben met of vertegenwoordiger zijn van cliënten of cliëntengroepen van de Participatiewet. Wij zoeken enthousiaste inwoners die met elkaar een bijdrage willen leveren aan het sociaal maatschappelijk beleid in de gemeente Lingewaard. In de adviesgroep willen wij een goede afspiegeling zijn van de Lingewaardse samenleving. Inwoners, jong én oud, met én zonder beperking, met een migratieachtergrond en/of Nederlandse achtergrond.

Profiel:

  • U bent enthousiast en gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het sociaal maatschappelijke beleid in de gemeente Lingewaard;
  • U hebt een sterke betrokkenheid met de Participatiewet;
  • U woont in de gemeente Lingewaard en bent in die gemeente niet beroepsmatig werkzaam in het beleidsveld waarover wij adviseren;
  • U hebt een netwerk of u bent bereid dit op te bouwen, waardoor u signalen ontvangt uit de samenleving en niet alleen uit hoeft te gaan van eigen ervaring;
  • U kunt aanwezig zijn bij de maandelijkse vergadering; (elke eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, in het gemeentekantoor in Bemmel van 09.00 tot 11.00 uur)
  • U beschikt over een positief kritische houding;
  • U kunt informatie aanbrengen, op waarde schatten, samenhang zien en aanbrengen, om uiteindelijk tot een goed advies te komen.
  • U bent een teamspeler. Persoonlijke inbreng is van groot belang maar advisering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De inwoners van de gemeente Lingewaard hebben u/ons nodig, omdat de adviesraad ze een stem geeft in het beleid van de gemeente Lingewaard, waar het om de genoemde wetten gaat.

Meer informatie of direct aanmelden?

Voor meer informatie of om uw belangstelling direct kenbaar te maken, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de adviesraad Roel Keuken, tel. 0653353536 of via de mail keukenr@kpnmail.nl. Bent u de persoon die we zoeken, aarzel dan niet om u aan te melden.