Vanaf 2023 kunt u plastic, drankkartons en glas gescheiden aanbieden en gratis laten ophalen bij uw school of bedrijf.

Wilt u hier gebruik van maken? Meld u dan voor 18 mei 2022 aan bij het Afvalfonds Verpakkingen via www.afvalgoedgeregeld.nl. De kosten voor het inzamelen en alle stappen daarna, zoals de sortering en recycling, neemt het Afvalfonds voor haar rekening. Kijk op www.afvalgoedgeregeld.nl voor meer informatie.