Verlichting op bedrijventerreinen

In de meeste dorpskernen vind je kleine en grote bedrijventerreinen. Deze terreinen zijn heel verschillend ingericht. Het licht op die bedrijventerreinen komt van:

 • lantaarnpalen (dat is openbare verlichting)
 • binnen- en buitenverlichting van bedrijven 
 • reclameverlichting (aan de gevel of bij het pand)

Al het licht bij elkaar bepaalt het beeld op straat. Het licht dat van een bedrijf komt, is soms van veraf zichtbaar. Dat is niet nodig. Soms werkt een bedrijf 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dan is er altijd licht nodig. Toch kunnen we ook dan kijken hoe de totale hoeveelheid licht wat minder kan.
 

Welke wet-, regelgeving en keurmerken zijn er voor bedrijventerrein?

Openbare verlichting in Nederland is niet verplicht. Er is wel een richtlijn NPR13201/A1. Deze richtlijn geeft een advies over:

 • de hoeveelheid licht op de weg (dit noemen we horizontale lichtsterkte)
 • de hoeveelheid licht op 1,5 meter hoogte (dit noemen we verticale lichtsterkte) 
 • de verdeling van het licht op de weg (dit noemen we gelijkmatigheid).

In de gemeente Lingewaard houden  we deze richtlijn niet volledig aan. Voor de hoeveelheid licht op de weg houden we maximaal 80% van de richtlijn aan. De verticale lichtsterkte houden we niet aan. De verdeling van het licht op de weg proberen we zo goed mogelijk te krijgen. Maar we verschuiven geen lantaarnpalen.

Vanuit het Burgerlijk Wetboek (artikel 6) heeft de gemeente Lingewaard een zorgplicht als het gaat om verkeersveiligheid. De voorzieningen die er zijn (zoals de lantarenpalen ), moeten we goed onderhouden.

Dan is er ook het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit is een vrijwillig keurmerk. Bij dit keurmerk werken ondernemers, brandweer, politie en gemeente samen aan structurele maatregelen. Verlichting hoort hierbij. Wij hebben nu nog geen KVO voor onze bedrijventerreinen. Mocht het keurmerk er komen (of een ander keurmerk), dan is dit beleidsplan ‘Licht in de Openbare Ruimte’  leidend voor de hoeveelheid verlichting. 

Voor reclame en displays is er van de Nederlandse Stichting Van Verlichtingskunde (NSVV) de Richtlijn Lichthinder. Ook kijken we naar de CROW-publicatie ‘Reclame langs wegen’ en de notitie van Rijkswaterstaat ‘Beoordeling van Objecten langs (auto)snelwegen’. Nieuwe richtlijnen, notities en publicaties nemen we ook mee in onze afweging. 
 

Effect van licht

Door een pand te verlichten, een fel reclamebord te plaatsen of fel licht binnen een pand te hebben, kan het op straat donkerder lijken. Soms verblindt het licht voorbijgangers. Of trekt het licht de aandacht, waardoor automobilisten of fietsers niet meer op de weg letten. Een showroom is vaak in de donkere uren beter zichtbaar dan overdag. Door het licht binnen kun je heel goed van een afstand zien wat er te koop is. In de late avond of in de nacht is dat niet nodig. We gaan daarom samen met de ondernemers in gesprek om te bespreken of het anders kan.

Reclame

Licht wordt veel gebruikt voor reclame. Bijvoorbeeld een verlicht bedrijfsnaambord, een verlichte voorgevel of lichtzuilen. Een fel verlichte gevel is al gauw nadrukkelijk aanwezig. 

Verlicht reclamebord in Gendt. De tekst is niet goed leesbaar en leidt de weggebruikers af.

Ook zien we steeds meer displays. Hiermee bedoelen we onder andere led-displays, lcd-displays en lichtkranten. Soms hebben deze displays ook bewegende of knipperende beelden. Dat leidt de automobilisten en fietsers te veel af. Daarom zijn we terughoudend als het gaat om nieuwe displays. Ze kunnen storend zijn in het landschap en brengen de verkeersveiligheid in gevaar. Hierbij houden we ook de omgevingswet aan. Daarin staat dat er geen hinder mag ontstaan aan de fysieke leefomgeving. 
Als we displays toestaan op een bepaalde locatie, dan hebben we dus als voorwaarde dat er geen hinder mag ontstaan voor de omgeving. Dat betekent: geen knipperende of bewegende (film)beelden. Mensen en dieren mogen er geen last van hebben. Daarom stellen we ook eisen aan de kleur van het licht.
 

Leddisplay elders in het land.

Displays binnen
We vragen bedrijven om terughoudend te zijn met displays binnen. Het licht mag niet uitstralen op de openbare ruimte. In de avond moeten de displays worden gedimd en in de nacht moeten ze uit.
 

Verlicht pand

Soms kiezen bedrijven voor het verlichten van hun pand. Dat kan mooi en sfeervol zijn in de avonduren, bijvoorbeeld bij het verlichten van een monumentaal pand. Wij vragen de eigenaren om dan alleen het pand te verlichten en niet de omgeving of de weg. De panden hoeven niet de hele nacht verlicht te zijn: dat is onnodig en onwenselijk. Het is ook niet duurzaam. 

Parkeerterrein bij een bedrijf

Sommige bedrijven hebben een eigen parkeerterrein. In de late avond en nacht staat de verlichting vaak nog aan, terwijl er niemand gebruik van maakt. Dit kan misschien anders. We gaan daarover met elkaar in gesprek.

Parkeerterrein bij bedrijf in Bemmel. Licht staat aan terwijl er niemand gebruik van maakt.

Licht en veiligheid

Licht wordt vaak in een adem met veiligheid genoemd. Soms vinden mensen dat licht veilig is, maar dat is een persoonlijk gevoel. Het is juist de sociale controle die zorgt voor veiligheid. Is er geen sociale controle? Dan geeft het licht alleen schijnveiligheid.

Ook wordt vaak gezegd dat licht nodig is voor de camerabewaking. Maar een goede camera maakt juist zonder licht beter opnames. Licht zorgt voor korrelige opnames.

Misschien kan het licht op sommige locaties uit in de nacht. Dit doen we in overleg met elkaar. Verlichting die met een sensor aangaat, valt meer op dan verlichting die altijd aan is. Ondernemersverenigingen staan hiervoor open.

Zo doen we het voortaan

 • We dimmen de openbare verlichting na de spits.
 • We kijken samen met ondernemers en politie waar het licht in de nacht uit kan.
 • De verlichting die we plaatsen, geeft een goede kleur- en gezichtsherkenning.
 • We zijn terughoudend met nieuwe (led)displays.
 • Het Keurmerk Veilig Ondernemen houden we voor de openbare verlichting niet aan.
 • Onnodig lichthinder willen we verminderen of voorkomen.
 • We gaan met ondernemers in gesprek. We bespreken dan of de verlichting van ondernemers ’s nachts gedimd kan worden of uit kan. Het doel daarvan is bewustwording: we willen de verlichting van de gemeente en de ondernemers goed op elkaar afstemmen.

Wat vragen we?

We vragen om terughoudend te zijn met displays in etalages en in winkels. In ieder geval mogen ze geen licht geven op straat. De verlichting moet in de avond gedimd worden en in de nacht uit.