Bekendmakingen


banner over uw buurt

Over uw buurt

Via 'over uw buurt' ontvangt u informatie over besluiten die direct invloed hebben op uw eigen (woon)omgeving. Denk bijvoorbeeld aan vergunningen, ruimtelijke plannen en plaatselijke regelgeving. Via de app op uw smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail.

Officiele bekendmakingen

In het Gemeenteblad plaatsen gemeenten alle actuele officiĆ«le bekendmakingen (zoals verordeningen,Ā aanwijzingsbesluiten, beleidsregels en projectplannen, vergunningen).Ā 

Zoeken

U kunt de letters van uw postcode geven en/of zoeken op een woord of zinsdeel dat in de titel of de tekstĀ van de publicatie voorkomt.