Aan het eind van deze week vindt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2021 in uw brievenbus.

Op de aanslag ziet u:

  • de onroerendezaakbelastingen (OZB) 2021
  • de rioolheffing 2021
  • de afvalstoffenheffing (vast bedrag) 2021
  • hoe vaak u restafval heeft aangeboden (container of ondergrondse) in 2020

Er kunnen ook andere belastingen op uw aanslag staan. Zoals hondenbelasting of reclamebelasting. Op de aanslag staat ook de WOZ-waarde van uw woning.

Betalen en bezwaar maken

Bij de aanslag vindt u een toelichting. Hierop staan de verschillende soorten belastingen en heffingen uitgelegd. Op de achterkant van de aanslag vindt u meer informatie over het betalen van de aanslag. Bent u het niet eens met (een deel van) de aanslag? Op de achterkant leest u wat u kunt doen. Wanneer u in aanmerking komt voor kwijtschelding, staat dit automatisch op uw aanslagbiljet.

Uitstel voor ondernemers

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers het zwaar. Daarom bieden we onze ondernemers de mogelijkheid om de gemeentelijke belastingen drie maanden later te betalen. De uiterste betaaldatum verschuift naar 31 juli 2021. Maakt u geen gebruik van automatische incasso? Dan hoeft u hiervoor niets aan te vragen: u mag gewoon later betalen. Betaalt u in termijnen met automatische incasso? Dan moet u wel zelf uitstel aanvragen. U kunt dit vanaf 26 februari doen via onze website.

Vragen?

Heeft u vragen over de belastingaanslag? U leest er hier meer over.