Landelijk krijgt schuldhulpverlening veel aandacht. Ook de gemeente Lingewaard hecht aan goede informatie over schuldhulpverlening. Daarom deze interviews. Onderstaand het tweede deel in de reeks. Lees ook het eerste deel.

Als u onderneemt of zzp’er bent, zit het soms zo tegen dat u daardoor u in financiële problemen komt. Gelukkig biedt de overheid in deze tijd van corona hulp. Bijvoorbeeld met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Daalt door corona uw inkomen als zelfstandig ondernemer tot onder het sociaal minimum? Dan heeft u mogelijk recht op deze extra uitkering voor levensonderhoud of de mogelijkheid voor een lening.

Financiële problemen

Duren de financiële problemen lang en is de Tozo niet genoeg? Dan kunt u via de gemeente Zuidweg & Partners om hulp vragen. Zuidweg & Partners is een onafhankelijke organisatie die specialist is in schuldhulpverlening voor ondernemers. Jacqueline van Zuidweg & Partners (foto) vertelt: “De gemeente betaalt deze hulp. Het is dus gratis. Als uw bedrijf ‘gezond’ is, kunt u vaak gebruik maken van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Van hieruit maken we afspraken met schuldeisers. Blijkt het beter om te stoppen met uw bedrijf? Dan kunnen we vaak een schuldtraject starten om de schade zoveel mogelijk te verminderen. Hiermee willen voorkomen dat uw bedrijf failliet gaat.”

Zit uw bedrijf al lange tijd in zwaar weer?

Bel ons op telefoonnummer (035) 53 85 350. Aanmelden via de website kan ook.

Foto van Jacqueline van Zuidweg & Partners
Jacqueline van Zuidweg & Partners