Bestuur en organisatie

College van B&W

College van B&W

Samenstelling, besluitenlijsten, bestuurskosten, collegeprogramma

Financiƫn en begroting

Financiƫn en begroting

Financieel jaarverslag, en de Programmabegroting.

Vacatures

Vacatures

Onze vacatures vind je op de website van Werken in Gelderland, www.werkeningelderland.nl.

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Samenstelling van de gemeenteraad, vergaderstukken, vergaderkalender

Klacht over handelen gemeente

Klacht over handelen gemeente

Wat u moet doen als u een klacht wilt indienen bij de gemeente.

Kinderburgemeester

Kinderburgemeester

Onze kinderburgemeester is het aanspreekpunt voor en de spreekbuis van alle kinderen in Lingewaard.

Verordeningen en beleidsregels

Verordeningen en nadere regels

Verordeningen en nadere regels bevatten regelgeving over gemeentelijke zaken

Koninklijke onderscheiding, lintje

Koninklijke onderscheiding, lintje

U kunt personen, die zich inzetten voor de samenleving, voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.