“WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” Er zijn verschillende bedrijven met deze slogan actief. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het eigenlijk? Als een bedrijf namens u bezwaar maakt en het bezwaarschrift wordt toegekend, dan  betaalt de gemeente aan het bedrijf een kostenvergoeding.

Een voorbeeld

Stel dat de WOZ-waarde van uw woning na bezwaar met € 10.000,- wordt verlaagd. Dit vermindert uw aanslag OZB met ongeveer € 13,-. Maar het bureau of de makelaar krijgt voor de werkzaamheden een bedrag van ongeveer € 825,-. De gemeente maakt op deze manier dus veel meer kosten. Uiteindelijk betekent dit dus een verhoging voor alle belastingbetalers.

U kunt zelf bezwaar maken

Het is dus beter om zelf bezwaar te maken. Bezwaar maken bij de gemeente is altijd gratis. En vaak kunt u het heel makkelijk zelf doen. De gemeente behandelt alle bezwaarschriften op dezelfde wijze. Wij maken geen verschil tussen een bezwaarschrift dat u zelf indient of een bezwaarschrift dat door een bedrijf wordt ingediend. U heeft net zoveel kans op het verlagen van uw WOZ-waarde. En u kent uw woning het beste. En u weet waarom, volgens u, de WOZ-waarde niet klopt. Daar heeft u geen bedrijf voor nodig. Neem eerst contact op met de gemeente met vragen over uw WOZ-waarde.

Maak op tijd bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, of een deel ervan? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening (datum) van de aanslag bezwaar maken. Dit kan online of via een brief.

Meer informatie

Heeft u hulp nodig? Of heeft u andere vragen? Op onze pagina over belastingen vindt u meer informatie.