Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen wordt tevens de WOZ-waarde vermeld. Een bezwaarschrift kan derhalve gericht zijn tegen één van de op het aanslagbiljet vermelde belastingen of tegen de WOZ-waarde.

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ worden ingediend. U moet uw bezwaar goed beargumenteren. Ook moet u het aanslagnummer en/of het beschikkingsnummer vermelden.

U kunt uw online bezwaarschrift als volgt indienen:

  • Log in op Mijn Lingewaard (inloggen met DigiD of eHerkenning) --> boven in de blauwe balk kiest u voor 'WOZ- en belastinggegevens'.

Als u dit niet online kunt doen, dan kunt u uw bezwaar ook schriftelijk indienen. Stuur uw schriftelijke bezwaar onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats, biljetnummer en telefoonnummer en/of e-mailadres naar:

Gemeente Lingewaard
T.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 15
6680 AA Bemmel

Uitstel van betaling

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u automatisch uitstel van betaling krijgt. Wilt u uitstel van betaling voor het bestreden bedrag dan moet u dit apart schriftelijk aanvragen.

Hoe lang het duurt

Er wordt naar gestreefd de afhandeling van het bezwaarschrift binnen een redelijke termijn af te ronden. Wettelijk gezien dient dit echter binnen het kalenderjaar te gebeuren, waarbinnen het bezwaar door de gemeente is ontvangen met een minimum van zes weken.

Formulieren/documenten

Heeft u gevonden wat u zocht?