De Blijverslening maakt mogelijk dat mensen - met de nodige woningaanpassingen - langer in hun huis kunnen blijven wonen. Ook de gemeente Lingewaard biedt deze Blijverslening aan.

U sluit met de Blijverslening een persoonlijke lening of hypotheek af tegen gunstige voorwaarden, waarmee u een aanpassing aan uw woning kunt financieren. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels. Misschien moet uw woning geschikt worden gemaakt voor specifieke zorg. Het geld wordt in een bouwdepot gestort. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) beheert het depot en betaalt de rekeningen van de aannemer.

Gunstige rente en voorwaarden

De Blijverslening heeft een gunstige rente en voorwaarden. De lening kan zowel hypothecair (uw huis is onderpand) als consumptief (persoonlijke lening)  afgesloten worden. Bij een hypothecaire financiering mag de totale financiering van de woning (bestaande hypotheek + de Blijverslening) maximaal 80 % van de WOZ-waarde van de woning bedragen.

Voorwaarden 

  • Een Blijverslening kan door u worden aangevraagd als u de eigenaren-bewoners van een woning of appartement bent in de gemeente Lingewaard, voor het treffen van maatregelen aan een woning wanneer:
    • u een zorgvraag heeft die aanpassing van de woning vereist; of
    • als u uw woning levensloopbestendig wilt maken.
  • Een Blijverslening kan consumptief of hypothecair worden verstrekt.
  • Voor een consumptieve lening moet één van de aanvragers jonger dan 76 jaar zijn op het moment dat de aanvraag bij SVn binnenkomt.
  • U (De aanvrager) moet de woning waarvoor een Blijverslening wordt aangevraagd, zelf permanent bewonen.
  • Als u huurder bent kunt u in aanmerking komen voor een consumptief krediet. De verhuurder dient wel in te stemmen met de maatregelen.

Aanvragen

Vraag de lening aan bij de gemeente. Verzend het volledige en juist ingevulde aanvraagformulier per post of e-mail. Voeg de gevraagde bijlagen toe.

Hoe het werkt

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en laat u weten of de lening al dan niet wordt toegewezen. Wordt de lening toegewezen dan ontvangt u van de gemeente de complete aanvraagset toegestuurd. Deze stuurt u door naar de SVn. Zij voeren een krediettoets uit. Is deze positief dan ontvangt u een offerte met een aantrekkelijke rente voor de Blijverslening van de SVn.

Aanvullende informatie

Welk bedrag kan geleend worden?

Hier gelden verschillende mogelijkheden.

Bent u nog geen 76 jaar dan komt u mogelijk in aanmerking voor:

Bent u 76+ dan komt u mogelijk in aanmerking voor:

In de 'Verordening Blijverslening gemeente Lingewaard' vindt u alle regels met betrekking tot de Blijverslening.

Heeft u gevonden wat u zocht?