Woensdagmiddag 14 juli hebben we, samen met onze buurgemeente, op een bijzondere manier aandacht besteed aan het project Bloemrijke akkerranden. Kinderburgemeesters Eva Gül van Overbetuwe en Robin Meijerman van Lingewaard gingen in het veld aan de slag om zoveel mogelijk bloemsoorten te ontdekken. Ze gebruikten daarbij een handige app op hun mobiele telefoon als hulpmiddel.

Goed voor biodiversiteit

De bloemrijke akkerranden zijn goed voor natuur en landschap. De randen leveren een mooie bijdrage aan de biodiversiteit. Ze zorgen voor een grotere verscheidenheid aan planten en dieren in het gebied. De randen vormen een leef- en voedselplek voor weidevogels en veel soorten insecten. Bijen, hommels en vlinders vinden er hun voedsel. Deze dieren zijn nuttig want ze helpen ook weer bij het voorkomen van plagen in de landbouw. In samenwerking met 21 agrarische bedrijven zijn deze bloemrijke stroken nu mooi onderdeel van ons landschap.

Fietsroute

Wilt u zelf de fleurige akkerranden ontdekken? Er is nu een leuke fietsroute langs verschillende akkerranden. Deze route gaat via fietsknooppunten langs 29 bloemrijke akkerranden met een totale oppervlakte van ruim 13 hectare. Op www.gelderseroutes.nl vindt u de route. De fietsroute met achtergrondinformatie is ook beschikbaar op papier. U kunt daarvoor terecht bij de gemeentehuizen van Overbetuwe en Lingewaard.