Ook in de gemeente Lingewaard is een grote woningbehoefte. We willen in alle kernen voldoen aan deze behoefte. Uit onderzoek blijkt dat er in Bemmel en Haalderen ruim 500 woningen nodig zijn tot en met 2030.

Breder dan alleen wonen

We zoeken actief naar meer mogelijkheden om extra woningen te kunnen bouwen. Daarom stellen we onder andere een gebiedsvisie op voor het gebied tussen Bemmel en Haalderen. Hierin willen we de mogelijkheden onderzoeken voor toekomstige woningbouw. In deze visie kijken we breder dan alleen wonen. Omdat onze leefomgeving verandert, nemen we ook andere ambities zoals verkeer en landschap mee. Ook de nieuwbouw van de school, OBC Bemmel, krijgt een plek in deze visie.

Gevolgen voor u?

De woningbehoefte binnen de gemeente is echter groot en de ruimte is schaars. In de toekomst komen er misschien nieuwe woningen bij u in de buurt. Wij beseffen dat dit gevolgen kan hebben voor u en uw omgeving. We onderzoeken continu de mogelijkheden voor (betaalbare) woningbouw. Op deze manier komen ook weer woningen vrij voor anderen.

Kan ik meedenken?

Uw inbreng in de visie is van groot belang. Dus als u goede ideeën heeft, dan horen we dat graag. We organiseren hiervoor werktafels. Dit zijn twee (online) bijeenkomsten (één in mei en één in juni) waarbij u actief en creatief kunt meedenken. Meer informatie kunt u terugvinden op www.samen.lingewaard.nl onder het kopje gebiedsvisie Bemmel-Haalderen.

Kaart met gebied tussen Bemmel en Haalderen omcirkeld