Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Lingewaard. Zij bereiden raadsvoorstellen voor en voeren de door de gemeenteraad genomen besluiten uit. De gemeentesecretaris ondersteunt hen hierbij. Wethouders worden aan het begin van een zittingsperiode door de gemeenteraad benoemd.

College van B&W
V.l.n.r. wethouders Theo Janssen, Aart Slob, Helga Witjes en Johan Sluiter, burgemeester Nelly Kalfs, gemeentesecretaris Igor van der Valk.