Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Lingewaard. Zij bereiden raadsvoorstellen voor en voeren de door de gemeenteraad genomen besluiten uit. Wethouders worden aan het begin van een zittingsperiode door de gemeenteraad benoemd.