college van B&W

v.l.n.r. Aart Slob, Theo Janssen, Josan Meijers, Helga Witjes, Johan Sluiter en Jan Wijnia

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Lingewaard. Zij bereiden raadsvoorstellen voor en voeren de door de gemeenteraad genomen besluiten uit. De gemeentesecretaris ondersteunt hen hierbij. Wethouders worden aan het begin van een zittingsperiode door de gemeenteraad benoemd.