Wij krijgen veel vragen van ondernemers in verband met de kabinetsmaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Op deze pagina vindt u (verwijzingen naar) informatie hierover.

Heeft u na het lezen van deze informatie alsnog een vraag voor ons? Stel deze dan via ondernemersloket@lingewaard.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken om u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief voor ondernemers. 

Algemene informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers over het coronavirus. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid 0800 - 1351.

Informatie voor ZZP’ers

Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen in Lingewaard

Bent u ondernemer of zzp’er en komt u in acute financiële problemen door de coronacrisis? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen. De ondersteuning duurt maximaal 3 maanden en kan met terugwerkende kracht ingaan op 1 maart 2020. Ook is een voorschot mogelijk. Dit is wel afhankelijk van uw situatie.

Uitkering en lening mogelijk

U kunt een aanvraag doen voor:

  • een aanvullende uitkering voor levensonderhoud (maximaal € 1.503,31 per maand netto).
  • een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen (maximaal € 10.157). Of u rente hierover moet betalen, is op dit moment nog niet bekend. Daarover komt de overheid binnenkort met meer duidelijkheid. 

De hoogte van de uitkering en lening is afhankelijk van uw financiële situatie.

Voorwaarden

Op dit moment zijn de exacte voorwaarden voor deze regeling nog niet bekend gemaakt door de Rijksoverheid. Daarom vragen wij zoveel mogelijk gegevens van u op, zodat u maar één aanvraag hoeft te doen.

Bent u ondernemer/zzp’er en:

  • Heeft u geen liquide middelen? Dus te weinig geld om in uw levensonderhoud te voorzien?
  • Heeft u geen ander inkomen hoger dan de bijstandsnorm die voor u geldt?
  • Heeft u acute geldnood of liquiditeitsproblemen door de coronamaatregelen?
  • Bent u vóór 1 januari 2020 met uw onderneming gestart?

Heeft u alle bovenstaande vragen met 'ja' beantwoord?

Doe dan een aanvraag voor ondersteuning.

Heeft u een of meerdere bovenstaande vragen met ‘nee’ beantwoord?

Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering, het noodfonds of een regeling van de Rijksoverheid.

Regelingen voor bedrijven

Deeltijd-WW, Werktijdverkorting

De regeling werktijdverkorting is gestopt. Daarvoor in de plaats kunt u binnenkort een aanvraag doen bij het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). Kijk op de website van het UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Financiële ondersteuning gemeente

Bent u ondernemer of zzp’er en komt u in acute financiële problemen door de coronacrisis? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen. U kunt deze tijdelijke ondersteuning aanvragen bij de gemeente Arnhem.

Uitstel betalen belasting

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

BMKB-regeling

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) besloten. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren

Vragen en antwoorden voor horeca-ondernemers

Horeca-onderneners kunnen met vragen terecht op de site van de branche-organisatie Koninklijke Horeca Nederland.

Coronahulplijn voor ondernemers Lingewaard

Ondernemersverenigingen in Lingewaard zijn maandag 23 maart samen met de Verenigde Ondernemers Betuwe (VERON) een coronahulplijn gestart. Via het telefoonnummer 026 32 60 117 kunnen ondernemers vragen stellen over alle maatregelen die de overheid neemt om ondernemers te helpen. Een poule van deskundigen, zoals financieel adviseurs, helpt collega-ondernemers op deze manier verder.

De afgelopen week verscheen enorm veel informatie over maatregelen via allerlei kanalen. Voor ondernemers en zzp’ers kan het lastig te overzien zijn van welke maatregelen zij gebruik kunnen maken. Daarom adviseert de poule met deskundigen bij vragen over bijvoorbeeld:

  • Werktijdverkorting;
  • Aanvragen van Bbz-regelingen;
  • Aanvragen voor uitstel van rente en aflossing bij banken;
  • Afspraken over huurverplichtingen.

Het telefoonnummer is van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur. Vragen van ondernemers worden opgeschreven en uitgezet in de poule van deskundigen. De vraagsteller krijgt vervolgens contactgegevens van één van de deskundigen om het advies verder te bespreken.

Ondernemers die ook graag hun expertise willen inzetten voor collega-ondernemers kunnen zich aanmelden via ondernemersloket@lingewaard.nl.