Informatie over maatregelen en regelingen

Wij krijgen veel vragen van ondernemers in verband met de kabinetsmaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Op deze pagina vindt u (verwijzingen naar) informatie hierover.

Los van de corona crisis kent de gemeente verschillende regelingen voor ondernemers die hulp of ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld bij schulden of arbeidsongeschiktheid. Deze regelingen zijn terug te vinden in de voorzieningenwijzer van de gemeente Lingewaard.

Voor provinciale subsidies kijk op op de website van de Provincie Gelderland.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Stel deze dan via het Coronaloket.

Nieuwsberichten

  • Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. Daarom is per 6 november op meer plekken een coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht. De basisregels zijn extra belangrijk om jezelf en anderen te beschermen.
  • De beperkte vermogenstoets wordt niet ingevoerd voor Tozo-4. Een Tozo-3 aanvraag kunt u nog met terugwerkende kracht aanvragen.

Algemene informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers over het coronavirus. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid 0800 - 1351.

Regelingen voor bedrijven

Deeltijd-WW, Werktijdverkorting

De regeling werktijdverkorting is gestopt. Daarvoor in de plaats kunt u binnenkort een aanvraag doen bij het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). Kijk op de website van het UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Financiële ondersteuning gemeente

Bent u ondernemer of zzp’er en komt u in acute financiële problemen door de coronacrisis? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen. U kunt deze tijdelijke ondersteuning aanvragen bij de gemeente Arnhem.

Uitstel betalen belasting

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

BMKB-regeling

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) besloten. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Corona Calculator

VNO-NCW en MKB Nederland hebben een online tool gelanceerd: de Corona Calculator. Met deze calculator krijgen ondernemers direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. De tool geeft: 

  • een overzicht van alle corona-steunregelingen;
  • per regeling een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en mogelijkheden rond belastinguitstel;
  • inzicht in de liquiditeitspositie van een onderneming.

Kijk voor meer informatie op www.coronacalculator.nl.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren

(Financiële) hulp voor ondernemers

Veel ondernemers en ZZP’ers worden hard getroffen door de aanhoudende coronamaatregelen. Het Rijk ondersteunt ondernemers met noodpakketten. Daarnaast biedt de gemeente, samen met partners zoals de Veron, ondernemers verschillende mogelijkheden voor financieel advies en begeleiding. Op deze manier willen we ondernemers blijven helpen om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen. Wij helpen u graag en zetten hieronder de mogelijkheden op een rijtje.

Hulp bij financiële administratie

Dreigt u met uw bedrijf financieel uit koers te raken? Vier financieel adviseurs uit Lingewaard helpen u om uw financiële administratie overzichtelijk te krijgen. Jaap Sommerdijk (Van Herwijnen Kreston), Don Derksen (Derksen Financieel), Niek Reith (Reith & Te Bohmer) en Herwin Peters (Otten en Kampschreur) staan voor u klaar. U kunt vrijblijvend een gesprek met hen aangaan. Om te kijken of en hoe zij kunnen helpen uw bedrijf financieel op koers te houden. Om hiervan gebruik te maken, kunt u een e-mail sturen aan de gemeente via ondernemersloket@lingewaard.nl. Het Ondernemersloket verwijst u door naar één van de vier lokale accountants

Bredere begeleiding

Heeft u meer begeleiding nodig? Dan kan MKB Doorgaan u misschien helpen. In een gesprek kijken ze samen met u waar behoefte aan is. MKB Doorgaan heeft een netwerk van 160 organisaties die u kunnen begeleiden. Bijvoorbeeld op het gebied van sales, marketing of financiering. Lees hierover meer op de website van MKB Doorgaan.

Zeker Ondernemen

Woon jij in de gemeente Lingewaard en wil je een eigen bedrijf starten? Vraag dan een intakegesprek aan bij Zeker Ondernemen. Zeker Ondernemen bestaat uit een team van zelfstandig ondernemers uit de regio. Zij bundelen hun kwaliteiten en vakgebieden. En ondersteunen daarmee jou als startende ondernemer bij een vliegende start van jouw onderneming. Zo kun jij zo snel mogelijk aan de slag met je eerste opdrachten! Lees meer over Zeker Ondernemen.

Bijstand voor ondernemers via de gemeente

Ondernemers uit Lingewaard kunnen voor advies, ondersteuning en bijstand terecht bij bureau zelfstandigen van de gemeente Arnhem. Zij hebben regelingen voor startende, gevestigde en oudere ondernemers. U kunt dan denken aan een uitkering, krediet of advies om uw bedrijf levensvatbaar te houden. Maar ook bijstand voor ondernemers die stoppen met hun bedrijf. Bureau zelfstandigen helpt u graag verder via e-mail. Vermeld uw naam, telefoonnummer, bedrijfsnaam, Kamer van Koophandel nummer, startdatum van uw bedrijf en vraag en stuur uw mail naar: bureauzelfstandigen@arnhem.nl.

Schuldhulpverlening via Zuidweg & Partners

Duren de financiële problemen lang, is de Tozo niet genoeg en bieden andere mogelijkheden geen uitweg? Dan kunt u via de gemeente Zuidweg & Partners om hulp vragen. Zuidweg & Partners is een onafhankelijke organisatie die ondernemers helpt bij hun schulden. Ze proberen afspraken te maken met schuldeisers. Blijkt het beter om te stoppen met uw bedrijf? Dan kunnen we vaak een schuldtraject starten om de schade zoveel mogelijk te verminderen. Hiermee willen voorkomen dat uw bedrijf failliet gaat. Bel (035) 53 85 350 of meldt u aan via de website. De gemeente betaalt deze hulp.

Personeel uitruil

Voor vrijwel iedere werkgever in de regio Midden-Gelderland heeft het coronavirus grote impact. Op verschillende manieren. Bij sommige werkgevers is te weinig werk en dreigen medewerkers hun baan te verliezen. Bij andere werkgevers is juist een tekort aan medewerkers om de vraag aan te kunnen. Bijvoorbeeld in de zorg, logistiek, distributie, supermarkt, food en de techniek. 
Met WSP Midden-Gelderland Werkt Door brengen we werkgevers bij elkaar om capaciteits-vraagstukken op te lossen. Wij verbinden werkgevers met elkaar om de vraag naar en aanbod van werk beter af te stemmen en te kijken naar de mogelijkheden. Zo dragen we eraan bij dat mensen hun baan en salaris behouden, zich waardevol blijven voelen en de economie zo goed als het kan doordraait. Lees hierover meer informatie op de website van WSP Midden Gelderland.