Informatie over maatregelen en regelingen

Wij krijgen veel vragen van ondernemers in verband met de kabinetsmaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Op deze pagina vindt u (verwijzingen naar) informatie hierover.

Los van de corona crisis kent de gemeente verschillende regelingen voor ondernemers die hulp of ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld bij schulden of arbeidsongeschiktheid. Deze regelingen zijn terug te vinden in de voorzieningenwijzer van de gemeente Lingewaard.

Voor provinciale subsidies kijk op op de website van de Provincie Gelderland.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Stel deze dan via het Coronaloket.

Nieuwsberichten

Algemene informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers over het coronavirus. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid 0800 - 1351.

Regelingen voor bedrijven

Deeltijd-WW, Werktijdverkorting

De regeling werktijdverkorting is gestopt. Daarvoor in de plaats kunt u binnenkort een aanvraag doen bij het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). Kijk op de website van het UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Financiële ondersteuning gemeente

Bent u ondernemer of zzp’er en komt u in acute financiële problemen door de coronacrisis? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen. U kunt deze tijdelijke ondersteuning aanvragen bij de gemeente Arnhem.

Uitstel betalen belasting

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

BMKB-regeling

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) besloten. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Corona Calculator

VNO-NCW en MKB Nederland hebben een online tool gelanceerd: de Corona Calculator. Met deze calculator krijgen ondernemers direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. De tool geeft: 

  • een overzicht van alle corona-steunregelingen;
  • per regeling een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en mogelijkheden rond belastinguitstel;
  • inzicht in de liquiditeitspositie van een onderneming.

Kijk voor meer informatie op www.coronacalculator.nl.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren