Op deze pagina vindt u belangrijke berichten over het coronavirus. Er komt regelmatig nieuwe informatie bij. Wij adviseren u dan ook deze pagina goed in de gaten te houden.

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt u actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. U kunt ook contact opnemen via 0800-1351. Wij volgen de richtlijnen en informatie van het RIVM en de GGD Gelderland-Midden. 

Los van de corona crisis kennen het rijk en de gemeente verschillende regelingen voor inwoners om hen te helpen en/of ondersteunen. Bijvoorbeeld inkomensondersteuning, hulp bij schulden, belastingtoeslagen of geen of beperkt inkomen bij ziekte. Alle regelingen die u mogelijk kunnen helpen zijn terug te vinden in de voorzieningenwijzer van de gemeente Lingewaard.

  • Informatie voor mantelzorgers

    Hieronder kunt u extra informatie en tips vinden voor het vragen van hulp. Per stap geven we aan waar en hoe u gebruikt kunt maken van (extra) ondersteuning. 

  • Information in English and other languages

    You can find more information about the coronavirus in English and other languages on www.pharos.nl/coronavirus. The website offers the information in English, Arabic, Turkish, Polish and Tigrinya. You will also find information about the coronavirus in other languages ​​on the website of the National Government.

  • Informatie coronavirus in andere talen

    Sommige mensen hebben moeite om de beschikbare informatie over het coronavirus te begrijpen. Denk aan laaggeletterden, ouderen en migranten. Op www.pharos.nl/coronavirus/ staan de maatregelen ingevoerd door de overheid in begrijpelijke taal met duidelijke afbeeldingen. Daarnaast biedt de website de informatie aan in het Engels, Arabisch, Turks, Pools en Tigrinya.