Wij willen sociaal maatschappelijke organisaties graag helpen wanneer zij door corona inkomsten hebben verloren. 

Organisaties in de categorie cultuur, welzijn en sport subsidie kunnen een tegemoetkoming (subsidie) aanvragen als zij inkomsten hebben verloren. De gemeente Lingewaard kan maximaal € 110.000 aan subsidie aan deze organisaties geven. Dit bedrag is verdeeld over 2 groepen: 

  • € 55.000 subsidie is voor organisaties die actief zijn binnen cultuur en welzijn
  • € 55.000 subsidie is voor organisaties die actief zijn in sport. 

Aanvragen kan tot 15 juli 2021.
 

Voor wie is deze regeling bedoeld?

Deze regeling is bedoeld voor alle verenigingen, stichtingen of andere rechtspersonen zonder winstoogmerk die zich richten op cultuur, sport en welzijnswerk in Lingewaard.

Wat zijn de voorwaarden?

Heeft u als maatschappelijke organisatie minder inkomsten door corona, maar wel vaste lasten? Dan komt u mogelijk al in aanmerking voor deze subsidie. Andere voorwaarden zijn, dat de organisatie: 

  • is gevestigd in Lingewaard;
  • is een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk;
  • is gericht op cultuur, sport en/of welzijn;
  • richt zich met haar activiteiten op Lingewaard.

Organisaties die al via maatwerkondersteuning een financiële tegemoetkoming (bijvoorbeeld huurkwijtschelding) van ons hebben ontvangen, kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

Hoe kan ik gebruik maken van de regeling?

U kunt gebruik maken van de regeling door het aanvraagformulier in te vullen. In het aanvraagformulier geeft u aan hoeveel inkomsten u heeft misgelopen en wat de hoogte is van de vaste lasten. Dit doet u op basis van een bepaalde tijdsperiode. Daarin heeft u twee keuzes: het laatste half jaar 2020 of het eerste half jaar 2021. Bij verlies aan inkomsten gaat het om het bedrag dat minder is ontvangen dan in de vergelijkbare periode het jaar ervoor. Contributieverlies als gevolg van kwijtschelding wordt niet meegerekend. Bij vaste lasten gaat het om personeelskosten, huisvestingskosten en rentebetalingen.

Online aanvragen

U kunt de tegemoetkoming online aanvragen. Daarvoor heeft u DigiD of eHerkeninning nodig.

Hoe verloopt de aanvraag verder?

U kunt een aanvraag doen tot 15 juli 2021. Daarna beoordelen wij uw aanvraag. U krijgt zo snel mogelijk van ons een besluit. In het besluit staat:

  • of u een bedrag van ons ontvangt en hoeveel;
  • of dat u geen bedrag van ons ontvangt en waarom.