Gemeentesecretaris

Jan Wijnia
Jan Wijna

E-mail: j.wijnia@lingewaard.nl

De gemeentesecretaris staat het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies bij in de uitoefening van hun taak. Daarnaast heeft de gemeentesecretaris de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het ambtelijk apparaat (met uitzondering van de griffier en zijn griffie).

Nevenfunctie voortvloeiend uit functie:

  • Voorzitter P&O-netwerk Arnhem-Nijmegen-Ede
  • Secretaris Gelders Verenfonds, namens VNG Gelderland

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het ambt:

  • Lid raad van commissarissen van Indigo BV (aandeelhouders Alliander en gemeente Nijmegen. Legt hoofdinfrastructuur aan voor warmteplan Nijmegen) (bezoldigd)
  • Voorzitter voetbalvereniging Trekvogels te Nijmegen (onbezoldigd)
  • Lid raad van toezicht cultuurspinnerij De Vasim in Nijmegen (onbezoldigd)

Heeft u gevonden wat u zocht?