Samen willen we werken aan een duurzaam Lingewaard, ook voor toekomstige generaties. Windenergie levert samen met onder meer zonne-energie, aquathermie en andere duurzame bronnen hieraan een bijdrage. Eerder stelde de raad al de beleidskaders voor windenergie vast. Dit ging over grote windturbines. 

Duidelijke voorwaarden

Met dit beleidskader willen we duidelijk maken onder welke voorwaarden we kleine windmolens willen toestaan. We stellen duidelijke kaders over de afmetingen die kleine windturbines mogen hebben. En op welke manier kleine windturbines in het landschap passen. Graag horen wij ook de reactie van inwoners en ondernemers op dit beleidskader.

Ronde tafel gesprek 2 maart

Je kunt het concept beleidskader ook downloaden. Daarnaast kun je het inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Dit kan van 13 februari tot en met 26 maart. Maandag 2 maart om 20.00 uur organiseert de gemeente een ‘ronde tafel gesprek’. Deze bijeenkomst is in het vergadercentrum, Langekerkstraat 15 in Huissen. Voor dit gesprek kan iedereen zich aanmelden.

Hoe kunt u reageren?

Wil je reageren op het beleidskader, heb je vragen of wil je je aanmelden voor 2 maart? Neem dan contact op met Mathijs Heitkamp. Stuur dan een bericht naar m.heitkamp@lingewaard.nl.