Vanaf 2020 geldt in Lingewaard een nieuw afvalbeleid. Dit nieuwe beleid gaat iets betekenen voor de manier waarop we in Lingewaard uw afval gaan inzamelen. 

We hebben al een algemeen beeld van hoe de afvalinzameling eruit zou kunnen zien. Hiervoor hebben we de resultaten van de vragenlijst voor inwoners gebruikt. Maar voordat we hierover knopen doorhakken en contact zoeken met bedrijven die het afval gaan inzamelen, horen we graag van u:

  • of we misschien dingen over het hoofd zien; 
  • of we dingen makkelijker kunnen maken; 
  • of dat we zaken ook anders zouden kunnen aanpakken. 

In het kort: u kunt helpen om de afvalinzameling in Lingewaard nog beter te maken!

Wilt u meedenken? 

Dan bent u op 28 mei welkom in de oude raadzaal aan de Langekerkstraat in Huissen om 19.30 uur. 
Geef vóór 20 mei aan of u komt via gemeente@lingewaard.nl.