Als gemeente willen we inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen betrekken bij de dingen die we doen en de beslissingen die we nemen. Maar hoe betrekken we iedereen nu het best? Nu doen we dat bijvoorbeeld via de wijkplatforms, via ondernemersverenigingen, met informatieavonden of online. Maar ook met vragenlijsten of interviews.

Deelnemen

Graag horen we welke mogelijkheden er volgens u nog meer zijn. We zoeken inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen die met ons meedenken hierover. Dinsdag 26 september organiseren we een eerste bijeenkomst. Maar u kunt ook op andere manieren meedenken. Interesse? Stuur dan een e-mail naar communicatie@lingewaard.nl met waarom u graag met ons meedenkt.