Tussen het Keizer Augustusplein (‘Ovatonde’) en de Zandsestraat komt een nieuwe weg: de Dorpensingel-Oost (werktitel). Samen met de andere drie verkeersmaatregelen van het project Dorpensingel maakt deze nieuwe weg Nijmegen-Noord en Bemmel beter bereikbaar en verkeersveiliger. 

Ontwerp

Op dit moment ligt er een voorlopig ontwerp dat verwerkt wordt in een ontwerp-bestemmingsplan. Er is veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van de nieuwe weg. Het voorlopige ontwerp en de landschappelijke inpassing treft u aan als bijlage onder het kopje Documenten.

In gesprek

De Dorpensingel-Oost loopt over het grondgebied van de gemeenten Nijmegen en Lingewaard, waarvan een deel in particulier eigendom is. Met de eigenaren voeren wij gesprekken over aankoop en inpassing van de nieuwe weg.

In februari 2020 vond een informatieavond plaats. Tijdens deze avond hebben we teruggekoppeld wat er met de inbreng van de mensen is gedaan in de uitwerking van de mogelijke tracés voor de Dorpensingel-Oost. Tijdens deze bijeenkomst zijn drie tracés toegelicht. Aansluitend hebben wij het voorkeurstracé uitgewerkt.

Inmiddels hebben wij het voorkeurstracé gepresenteerd aan direct omwonenden en is ook een bredere kring van belanghebbenden geïnformeerd. De laatste reacties op dit ontwerp worden verwerkt in het definitieve ontwerp en het ontwerp-bestemmingsplan.

Zodra het ontwerp-bestemmingsplan gereed is, gaan we hierover opnieuw het gesprek aan met de omgeving.

Planning

  • 2021: we passen het bestemmingsplan aan.
  • 2022-2023: we leggen de Dorpensingel-Oost aan.

In de documenten hieronder vindt u meer informatie. Mocht u moeilijkheden hebben om de bijlage(n) te lezen, neemt u dan contact op met dorpensingel@nijmegen.nl. Dan zorgen wij voor een oplossing op maat.