Tussen het Keizer Augustusplein (‘Ovatonde’) en de Zandsestraat komt een nieuwe weg: de Dorpensingel-Oost (werktitel). Samen met de andere drie verkeersmaatregelen van het project Dorpensingel maakt deze nieuwe weg Nijmegen-Noord en Bemmel beter bereikbaar en verkeersveiliger. 

Plattegrond

Hoe de Dorpensingel-Oost precies loopt (het ‘tracé’) staat nog niet vast. Onder het kopje 'documenten', in de bijlage 'Dorpensingel-oost_globaal_trace-klein' ziet u hoe de weg ongeveer zal lopen.

In gesprek

De Dorpensingel-Oost loopt voor een deel over grond die niet van de gemeente is. We hebben contact gehad met de eigenaren van de grond. Op 1 juli 2019 hebben we met de omwonenden een werkatelier gehouden. We hebben met hen onderzocht wat randvoorwaarden, ideeën en wensen zijn voor een goede inpassing van de weg in het gebied. De presentatie vindt u in de bijlage.

In februari 2020 vond een informatieavond plaats. Tijdens deze avond hebben we teruggekoppeld wat er met de inbreng van de mensen is gedaan in de uitwerking van de mogelijke tracés voor de Dorpensingel-Oost. Tijdens deze bijeenkomst zijn drie tracés toegelicht. Deze presentatie vindt u in de bijlage. 
De volgende stap is de uitwerking van het voorkeurstracé. Hierbij wordt eerst de directe omgeving betrokken. Daarna volgt terugkoppeling in een informatieavond. 
 

Planning

  • 2019 najaar: we werken de definitieve oplossing voor de Dorpensingel-Oost uit.
  • 2020: we werken het ontwerp van de Dorpensingel-Oost uit.
  • 2021: we passen het bestemmingsplan aan.
  • 2022: we leggen de Dorpensingel-Oost aan.