Ondernemers op bedrijventerrein Pannenhuis staan voor een belangrijk keuzemoment. Zij kunnen stemmen over het invoeren van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor hun bedrijventerrein. Voor het invoeren van deze BIZ heeft de gemeenteraad op verzoek van Stichting BIZ Pannenhuis (SBP) in december een verordening vastgesteld.

Meten draagvlak

Voorwaarde is wel dat er voldoende draagvlak moet zijn onder de bijdrageplichtigen op het bedrijventerrein. Daarom organiseert de gemeente van woensdag 22 maart tot en met woensdag 19 april een stemming. Hiervoor ontvangen eigenaren en gebruikers, gevestigd op bedrijventerrein Pannenhuis, binnenkort een speciaal stembiljet en een retourenvelop.

Uitvoeringsovereenkomst

Het bestuur van Stichting BIZ Pannenhuis en de gemeente Lingewaard hebben een uitvoeringsovereenkomst ondertekend. Hierin staan afspraken om de uitstraling van het bedrijventerrein te verbeteren. Dit is belangrijk voor het behoud van de panden en de uitstraling van het terrein als geheel.