Duurzaamheid en toekomstbestendige woningen is één van de thema’s die vanuit bewoners naar voren kwam in het wijkontwikkelingsplan. De projectgroep Wijk van de Toekomst voert de ideeën hierover uit. Dit is een samenwerking tussen verschillende partijen: werkgroep duurzaam Zilverkamp, gemeente Lingewaard, wijkplatform Zilverkamp Holthuysen, wijkplatform Zilverkamp-Zuid, woningbouwcorporatie Waardwonen, netbeheerder Alliander, Waterschap Rivierenland en energiecoöperatie Lingewaard Energie.

Op dit moment worden binnen het project Wijk van de Toekomst verschillende acties uitgevoerd. Dit zijn:
1. Regeling Reductie Energie (RRE). 
2. Wijk van de Toekomst. 

Hieronder geven we meer informatie over Wijk van de Toekomst.

Wijk van de Toekomst

Sinds de zomer van 2018 is de Zilverkamp een ‘officiële’ Wijk van de Toekomst. Dit is een onderdeel van het Gelders Energie Akkoord. Samen met bewoners, woningcorporatie Waardwonen, netbeheerder Liander en energiecoöperatie Lingewaard Energie, kijkt gemeente Lingewaard hoe de wijk over kan stappen van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening. 

Warmtenet als mogelijkheid om van het gas af te gaan

Lingewaard heeft 4,15 miljoen euro van het Rijk ontvangen. Hiermee willen we 600 tot 700 woningen in de Zilverkamp van het gas af te krijgen. Dit doen we door het maken van een duurzaam warmtenet. Met een warmtenet bieden we de bewoners een andere mogelijkheid voor het verwarmen van hun woning. Dit willen we ook qua kosten aantrekkelijk maken. Zodat het betaalbaar wordt om van het aardgas af te gaan. Met dit bedrag kunnen we hier nu een start mee maken.

Duurzaam wonen

De gemeente gebruikt het geld om een duurzaam warmtenet aan te leggen. Een warmtenet verspreidt warm water via een netwerk van leidingen naar de woningen. Dit warme water halen we uit een warmtebron. In de Zilverkamp zijn verschillende warmtebronnen een optie. We onderzoeken nu de opties voor warmtebronnen in de Zilverkamp. Een van de opties is het winnen van warmte uit een veld van zonnecollectoren op de Vliegerwijde aan de rand van de Zilverkamp. Ook het winnen van warmte uit het Zwanewater en oppervlakte water in de wijk is een optie.

Slim investeren

Het warmtenet biedt uiteindelijk aan alle bewoners van de ruim 2700 woningen in de Zilverkamp een extra mogelijkheid om van het aardgas af te gaan. Zodat u op een makkelijke manier en tegen betaalbare kosten over kunt stappen. We willen de bewoners van de Zilverkamp een aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

Comfortabel en gezond wonen

Het verduurzamen van uw woning zorgt er voor dat u comfortabel en gezond kan wonen. Het minder maken van tocht, vocht, schimmel zorgt voor een fijnere temperatuur binnen. In een goed geïsoleerde woning is prettiger wonen. Daarnaast is het beter voor de gezondheid. Het wegnemen van gas zorgt er daarnaast voor dat u veiliger kunt wonen.

Zekerheden en onzekerheden

Om tot aanleg van een warmtenet over te kunnen gaan zijn er nog tussenstappen nodig. Er zal in de loop van 2021 steeds meer duidelijkheid komen over deze stappen.

Warmtenet

Gemeente Lingewaard en Firan, het warmtenetwerkbedrijf van Alliander, onderzoeken of zij samen het warmtenet kunnen maken. Hiervoor moeten de gemeenteraad en het bestuur van Firan/Alliander nog besluiten nemen.