De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Op deze pagina kunt u de Energietoeslag 2022 aanvragen.

Laatste nieuws: 

Begin juli 2022 maakte het kabinet bekend dat er een extra energietoeslag van € 500 per huishouden komt.  Deze extra energietoeslag komt bovenop de eerdere eenmalige energietoeslag van € 800. Het is nu nog niet bekend wanneer we deze extra energietoeslag van € 500 kunnen uitbetalen. U kunt deze nu nog niet aanvragen. Zodra er meer bekend is, leest u dat hier. 

Aanvraag

Let op! In een aantal gevallen hoeft u het aanvraagformulier niet in te vullen. Dit geldt al u vóór 15 april 2022:

 • een uitkering van de gemeente heeft ontvangen (bijv. bijstandsuitkering)
 • een aanvullende aio-uitkering heeft ontvangen van SVB
 • een bijdrage heeft ontvangen van de Meedoenregeling
 • een kwijtschelding krijgt van gemeentelijke belastingen

In bovenstaande gevallen krijgt u de uitkering automatisch uitbetaald in de eerste week van mei 2022.

Voor wie

De energietoeslag is voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Heeft u een andere inkomensbron? Dan kunt u de Energietoeslag vanaf 1 mei 2022 aanvragen. 

De hoogte van de energietoeslag

Huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm krijgen een vergoeding voor de energiekosten. Een deel komt van het Rijk en de gemeente vult dit bedrag aan. In totaal krijgt u in één keer € 800. Heeft u in maart al 200 euro ontvangen, dan ontvangt u het resterende bedrag van 600 euro. 

Voorwaarden

U kunt de energietoeslag aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel;
 • U woont in de gemeente Lingewaard;
 • U woont op uw huidige adres;
 • U heeft voor deze woonruimte een huur- of koopovereenkomst op uw naam;
 • De energieaansluiting staat op uw naam. Of u heeft een huurcontract inclusief gas, licht en water;
 • Uw netto-inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. 

Inkomensgrenzen

Hieronder ziet u de tabel waar u kan zien of u met uw inkomen in aanmerking komt voor de energietoeslag.  

Hoeveel is 120% van het sociaal minimum?

Leefvorm

Netto maandinkomen* (inclusief vakantietoeslag)

Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.322,18

Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.322,18

Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.888,84

Alleenstaand en gepensioneerd

€ 1.470,80

Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

€ 1.992,43

*normen per 1 juli 2022

Toeslagen die u ontvangt (bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag) hoeft u hier niet mee te tellen bij de bepaling van uw netto inkomen. 

Wat telt mee als inkomen?

 • Loon dat u krijgt van een werkgever.
 • Uitkering van het UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie.
 • Inkomen uit eigen bedrijf.
 • Inkomen uit verhuur van een (deel van de) woning of grond en gebouwen (vastgoed).
 • Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie.
 • Pensioen.
 • Heeft u een partner?
 • Dan telt het inkomen van uw partner ook mee.

Het inkomen van kinderen die bij uw wonen, telt niet mee

Nodig bij uw aanvraag

Tijdens het invullen van het formulier vragen wij:

 • Digid.
 • Een kopie van de voor- en achterkant van uw ID of uw verblijfsvergunning.
 • Een kopie van uw inkomstengegevens

Misschien hebben we nog andere documenten nodig. De gemeente neemt dan contact met u op.
 
DigiD linkAanvragen energietoeslag

Hoelang duurt het?

Is uw aanvraagformulier compleet? En zijn alle documenten die we hebben ontvangen in orde? Dan neemt de gemeente een beslissing over uw aanvraag. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, maakt de gemeente de vergoeding zo snel mogelijk over op uw rekening.

Wanneer geldt iemand als uw partner?

U bent partners als u getrouwd of geregistreerd partners bent. Of als u op hetzelfde adres woont en:

 • samen een huishouden heeft.
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent.
 • samen een kind heeft, het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend.
 • u ergens anders als partners geregistreerd staat. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Niet terugbetalen

Heeft u recht op de Energietoeslag? Dan is de vergoeding een gift. U hoeft het niet terug te betalen. U moet de Energietoeslag alleen terugbetalen als later blijkt dat u er geen recht op had. Bijvoorbeeld om dat de informatie die u heeft gegeven bij uw aanvraag niet klopt.

Belastingvrij

Over de Energietoeslag betaalt u geen belasting. U hoeft de toeslag daarom niet op te geven bij uw belastingaangifte over het jaar 2022 (die doet u volgend jaar).

Hoogte toeslag verschilt per gemeente

Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze de regeling willen uitvoeren. Elke gemeente maakt daarin eigen beslissingen. Lingewaard sluit met 800 euro aan bij de richtlijn van het Rijk.

Contact

Heeft u vragen over deze en andere regelingen? Dan kunt u contact opnemen met  het Klantcontactcenter via 026-3260111.