Ontving u eerder dit jaar een energietoeslag van € 800 van ons? Dan ontvangt u nu een extra toeslag van € 500. U hoeft hiervoor niets te doen. Het bedrag maken we op donderdag 6 oktober aan u over. 

Uitbetaling extra energietoeslag

Op 6 oktober starten we met de uitbetaling van de extra energietoeslag van € 500.

Huishoudens die de toeslag niet eerder ontvingen, kunnen nu ook de totale energietoeslag van € 1300 aanvragen (eerste en tweede toeslag samen). De energietoeslag 2022 kan tot 31 mei 2023 worden aangevraagd.

Aanvraag

Let op! In een aantal gevallen hoeft u het aanvraagformulier niet in te vullen. Dit geldt als u vóór 15 april 2022:

 • een uitkering van de gemeente heeft ontvangen (bijv. bijstandsuitkering);
 • een aanvullende aio-uitkering heeft ontvangen van SVB;
 • een bijdrage heeft ontvangen van de Meedoenregeling;
 • een kwijtschelding krijgt van gemeentelijke belastingen.

In bovenstaande gevallen krijgt u de uitkering automatisch uitbetaald. 


Voor wie?

De energietoeslag is voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Heeft u een andere inkomensbron? Dan kunt u de Energietoeslag hieronder aanvragen: druk op de knop DigiD Energietoeslag aanvragen. 


De hoogte van de energietoeslag

Huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm krijgen een vergoeding voor de energiekosten. Een deel komt van het Rijk en de gemeente vult dit bedrag aan. Vanaf 5 oktober kunt u € 1300,- in één keer aanvragen (eerste en tweede toeslag samen). 


Voorwaarden

U kunt de energietoeslag aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel;
 • U woont in de gemeente Lingewaard;
 • U woont op uw huidige adres;
 • U heeft voor deze woonruimte een huur- of koopovereenkomst op uw naam;
 • De energieaansluiting staat op uw naam. Of u heeft een huurcontract inclusief gas, licht en water;
 • Uw netto-inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. 


Inkomensgrenzen

Hieronder ziet u de tabel waar u kan zien of u met uw inkomen in aanmerking komt voor de energietoeslag.  

Hoeveel is 120% van het sociaal minimum?

Leefvorm

Netto maandinkomen* (inclusief vakantietoeslag)

Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.322,18

Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.322,18

Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.888,84

Alleenstaand en gepensioneerd

€ 1.470,80

Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

€ 1.992,43

*normen per 1 juli 2022

Toeslagen die u ontvangt (bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag) hoeft u hier niet mee te tellen bij de bepaling van uw netto inkomen. 


Wat telt mee als inkomen?

 • Loon dat u krijgt van een werkgever;
 • Uitkering van het UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie;
 • Inkomen uit eigen bedrijf;
 • Inkomen uit verhuur van een (deel van de) woning of grond en gebouwen (vastgoed);
 • Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie;
 • Pensioen;
 • Heeft u een partner Dan telt het inkomen van uw partner ook mee;
 • Het inkomen van kinderen die bij uw wonen, telt niet mee


Nodig bij uw aanvraag

Tijdens het invullen van het formulier vragen wij:

 • DigiD;
 • Een kopie van de voor- en achterkant van uw ID of uw verblijfsvergunning;
 • Een kopie van uw inkomstengegevens.

Misschien hebben we nog andere documenten nodig. De gemeente neemt dan contact met u op.
 
DigiD linkAanvragen energietoeslag


Hoelang duurt het?

Is uw aanvraagformulier compleet? En zijn alle documenten die we hebben ontvangen in orde? Dan neemt de gemeente een beslissing over uw aanvraag. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, maakt de gemeente de vergoeding zo snel mogelijk over op uw rekening.


Wanneer geldt iemand als uw partner?

U bent partners als u getrouwd of geregistreerd partners bent. Of als u op hetzelfde adres woont en:

 • samen een huishouden heeft;
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
 • samen een kind heeft, het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend;
 • u ergens anders als partners geregistreerd staat. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.


Niet terugbetalen

Heeft u recht op de Energietoeslag? Dan is de vergoeding een gift. U hoeft het niet terug te betalen. U moet de Energietoeslag alleen terugbetalen als later blijkt dat u er geen recht op had. Bijvoorbeeld om dat de informatie die u heeft gegeven bij uw aanvraag niet klopt.


Belastingvrij

Over de Energietoeslag betaalt u geen belasting. U hoeft de toeslag daarom niet op te geven bij uw belastingaangifte over het jaar 2022 (die doet u volgend jaar).


Hoogte toeslag verschilt per gemeente

Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze de regeling willen uitvoeren. Elke gemeente maakt daarin eigen beslissingen. Lingewaard sluit met € 1300,- (totaal van eerste en tweede toeslag) aan bij de richtlijn van het Rijk.


Contact

Heeft u vragen over deze en andere regelingen? Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter via 026-3260111.