Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op maandagavond, hebben wij nagedacht over wat de landelijke coronamaatregelen betekenen voor onze dienstverlening en onze organisatie. Voor de gezondheid van onze inwoners én onze medewerkers nemen wij vanaf 30 september onderstaande maatregelen. Dit doen we om het virus in Lingewaard onder controle te krijgen.

Onze dienstverlening verloopt zoals normaal

U kunt op afspraak gewoon terecht in het gemeentehuis. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of het ophalen van een rijbewijs. Belangrijke afspraken zoals huisbezoeken gaan ook door. Dit doen we met een controle vooraf en passende voorzorgsmaatregelen. Medewerkers die voor hun werk niet persé in het gemeentehuis hoeven te zijn, werken voorlopig thuis.

De komende drie weken organiseren we geen fysieke bijeenkomsten

Daarna bekijken we opnieuw wat de mogelijkheden zijn. Dat geldt voor interne en externe overleggen. We bekijken nu welke bijeenkomsten we digitaal kunnen organiseren en welke bijeenkomsten we uitstellen.    

Het college komt de komende periode één keer per week fysiek bij elkaar

Dit is nodig voor het nemen van de noodzakelijke beslissingen. Deelnemers aan de collegevergadering houden zich natuurlijk aan de richtlijnen van het RIVM.

Wij hopen met onze maatregelen bij te dragen aan het terugdringen van het virus

Wij volgen ontwikkelingen rond corona op de voet. Als het nodig is, nemen we extra maatregelen voor de veiligheid van onze inwoners en onze medewerkers.