De crisis in Oekraïne zorgt er nog steeds voor, dat veel vluchtelingen naar Nederland komen. Zeker nu het bijna winter is en er problemen zijn met de energievoorziening. Lingewaard vangt momenteel 117 Oekraïense vluchtelingen op in gemeentelijke opvanglocaties. Om iedereen een plek te geven in Nederland moet Lingewaard groeien naar de opvang van 200 vluchtelingen. Daarom moet er extra tijdelijke huisvesting komen. Hiervoor kijkt het college naar het gebouw en terrein van de sportschool aan de Kruisstraat in Gendt.

De sportschool moet hiervoor verbouwd worden, zodat er kleinere ruimtes ontstaan met kamers en gezamenlijke ruimtes. Omdat de vraag naar opvang voor Oekraïners groot is, komen er ook tijdelijke woonunits op het naburige perceel dat in eigendom is van de gemeente. Zodat we hen zo snel mogelijk een tijdelijk thuis kunnen bieden. Met de verbouw van het pand en tijdelijke woonunits kunnen ongeveer 80 vluchtelingen een plek krijgen. Daarnaast kijkt het college naar mogelijkheden om na het vertrek van Oekraïense vluchtelingen het pand te gebruiken als tijdelijke huisvesting voor bijvoorbeeld starters of statushouders. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen en worden betrokken bij de verdere ontwikkeling.


Inloopavond dinsdag 13 december

Op dinsdag 13 december bent u tussen 18:00 en 19.30 uur welkom in café De Klok, Markt 1 in Gendt. Er is geen presentatie, maar u kunt binnenlopen wanneer u dat wilt. U kunt vragen stellen en spreken met de projectleiders huisvesting vluchtelingen, burgemeester Nelly Kalfs (opvang vluchtelingen) en wethouder Johan Sluiter (wonen en volkshuisvesting). 

Plan van aanpak meer woningen

In Lingewaard zijn meer mensen op zoek naar een woning. Het college begrijpt ook hun vragen en zorgen. En wil ook dat zij woonruimte kunnen vinden in onze gemeente. Daarom maakte het college een plan van aanpak op drie punten:

  1. Op de korte termijn (begin 2023) creëert Lingewaard 80 extra opvangplekken aan de Kruisstraat in Gendt. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
  2. Op de middellange termijn gaat de gemeente versneld ongeveer 150 flex-huurwoningen (laten) bouwen. Dit gebeurt in 2023, verdeeld over twee locaties en hoofdzakelijk bestemd voor starters, senioren en statushouders. Dit zijn woningen voor 10 tot 15 jaar.
  3. Om op de langere termijn te zorgen voor meer betaalbare woningen scherpt het college het huidige woonprogramma aan. Dit gebeurt door meer sociale huurwoningen en meer betaalbare koopwoningen op te nemen in bestaande plannen.

Ontwikkelingen rondom opvanglocatie volgen?

De actuele ontwikkelingen rondom de geplande opvanglocatie aan de Kruisstraat in Gendt kunt u hier volgen.