Deze gemeentelijke regeling is bedoeld voor iedereen die in 2019 (extra) kosten heeft gemaakt. Dit kan het gevolg zijn  van een ziekte of beperking. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming. U kunt deze nu alleen voor 2019 aanvragen. Het is een persoonlijk regeling, dus voor ieder gezinslid dat extra kosten maakt.

Wie komt in aanmerking voor de financiële tegemoetkoming?

U moet voldoen aan de volgende criteria:

  • U betaalt een eigen bijdrage voor de Wmo of Wlz (Wet langdurige zorg) aan het CAK
  • U bent niet verzekerd via de collectieve ziektekostenverzekering (CAZ) van Menzis met pakket 3
  • U kunt zich per persoon maar één keer opgeven voor 2019

Wie ontvangt een brief van de gemeente?

Iedereen die in 2018 een tegemoetkoming heeft ontvangen, krijgt een brief van de gemeente. Heeft u voor 
6 oktober 2019 geen brief van de gemeente heeft ontvangen over de financiële tegemoetkoming?  Dan bent u voor deze regeling niet bekend bij de gemeente. Dat betekent dat u zelf een aanvraag moet indienen om in aanmerking te komen. 

Hoe vraagt u een tegemoetkoming aan?

U kunt alleen een aanvraag indienen voor 2019. U kunt u dat doen op de volgende manier:

  • Ga naar www.lingewaard.nl/meerkosten
  • Hier kunt digitaal een aanvraag indienen. U moet inloggen via uw DigiD.
  • U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 26 september 2019 tot 1 november 2019.
  • Vraag deze op tijd aan. Aanvragen, die na 1 november 2019 bij ons binnen komen,  worden niet meer in behandeling genomen. 

Wanneer ontvangt u de extra bijdrage?

Dit gebeurt aan het eind van 2019, maar nog voor de kerst. Het bedrag wordt automatisch op uw rekening gestort onder vermelding van ‘tegemoetkoming meerkosten’. De hoogte van het bedrag is voor 2019 bepaald op € 200,00.