Samen kunnen we er voor zorgen dat gemeenschapsgeld terecht komt bij mensen die er recht op hebben. Meld het ons als u vermoedens van fraude heeft. Denk bijvoorbeeld aan bijstandsfraude of zorgfraude. Maar het kan ook gaan over adresfraude. Iemand woont dan op een andere plek dan hij of zij staat ingeschreven. Of een bedrijf fraudeert met een aanvraag van subsidies.

Onderzoek

Als de gemeente een melding krijgt, of zelf vermoedens heeft, dan onderzoeken we of deze vermoedens kloppen. We kunnen dan maatregelen treffen zoals het korten of stopzetten van uitkeringen. De gemeente kan niet alle soorten fraude onderzoeken. Bij uitkeringen die het UWV verstrekt, doet zij zelf onderzoek. Dat is bijvoorbeeld het geval bij uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid.

Melden kan ook anoniem

Heeft u concrete aanwijzingen dat een persoon of een organisatie misbruik maakt van gemeenschapsgeld en zo fraude pleegt? Meld dit dan. We gaan altijd vertrouwelijk met uw informatie
om. U kunt ook anoniem melden.