U kunt de gemeente Lingewaard vragen uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet door te geven aan andere organisaties of personen. De gemeente houdt daar dan rekening mee. Dit betekent niet dat de gemeente nooit uw gegevens aan andere organisaties of personen geeft. Er geldt een aantal uitzonderingen. Je kunt de gemeente dus niet helemaal om geheimhouding vragen. Maar met dit verzoek legt u de gemeente wel een beperking op.

Basisregistratie personen (BRP)

De basisregistratie personen is de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. Hierin staan ook persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Lingewaard. 
In het BRP staan bijvoorbeeld:

  • adresgegevens 
  • gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • nationaliteit
  • ouders
  • kinderen

Geheimhouding geldt niet altijd

Soms is de gemeente verplicht om persoonsgegevens door te geven. Uw gegevens worden doorgegeven aan instellingen die dit nodig hebben voor de uitvoering van wettelijke taken. Denk dan bijvoorbeeld aan overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst. Ook interne afdelingen van de gemeente gebruiken persoonsgegevens. Verder heeft de minister een aantal organisaties of personen aangewezen waarvoor geheimhouding niet geldt. Dit zijn bijvoorbeeld pensioenfondsen en zorgverzekeraars. Een ander voorbeeld is een advocaat die voor de uitvoering van gerechtelijke werkzaamheden om persoonsgegevens vraagt. In deze situatie maakt de gemeente een afweging van belangen. Je krijgt dan de mogelijkheid uw standpunt (zienswijze) te geven. Daarna besluit de gemeente of zij de gegevens geeft.

Geheimhouding aanvragen

Ga naar geheimhouden persoonsgegevens. Hier kunt u een formulier invullen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Maak dan een afspraak om het formulier op het gemeentehuis in te vullen. Neem hiervoor uw geldige legitimatiebewijs mee. Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie.