Heeft u een gebouw op bedrijventerrein Gendt-Bemmel? Heeft u plannen om de gevel, de voorkant van het gebouw, of uw voorterrein te verbeteren? Misschien heeft u dan recht op een financiële bijdrage van gemeente Lingewaard. Dit gaat om de regeling ‘verbeteren beeldkwaliteit private kavels en gebouwen bedrijventerrein Gendt-Bemmel’. De subsidiebijdrage kan stijgen tot €10.000,-. Wacht niet te lang. Het subsidiebudget is beperkt.

Samen werken aan een aantrekkelijk bedrijventerrein

Met de subsidie geeft de gemeente ondernemers de mogelijkheid hun eigen gebouwen en grond op bedrijventerrein Gendt-Bemmel op te knappen. De gevel, inritten, erfafscheidingen,  groenvoorzieningen en/of parkeerfaciliteiten kunnen daardoor verbeteren. Samen met Stichting BIZ Gendt-Bemmel wil gemeente Lingewaard werken aan het veiliger en representatiever maken van dit bedrijventerrein. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijk belang. Een gevelstimuleringsfonds draagt bij aan deze gewenste kwaliteitsimpuls. Met een investering door de eigenaar zelf, ondersteund door de gemeente vanuit een gedeeltelijke financiële bijdrage.

Subsidie geldt voor verbeteringen aan gevels en bedrijfskavels

De volgende soorten aanpassingen komen in aanmerking voor een bijdrage:

  • Kwaliteitsverbeteringen aan de gevel van het gebouw, met uitzondering van normaal onderhoud zoals bijvoorbeeld schilderwerk
  • Kwaliteitsverbeteringen aan de bedrijfskavels (parkeren, groen, erfafscheidingen)

De subsidieregeling is voor fysieke aanpassingen waardoor het aanzicht van uw gebouw en terrein vanaf de openbare weg verbetert. De bijdrage kan gebruikt worden voor het laten maken van verbeteringsvoorstellen door een professionele architect/bouwkundige voor de bebouwing (plaats, vorm en uitstraling), de inrichting van het terrein (groen, verharding, opslag) en/of de randen (erfafscheidingen, inritten) en voor de echte uitvoering van de voorgestelde verbeteringen. Maar ook andere maatregelen zijn denkbaar.
Voor een vergroting van het bedrijfsoppervlak krijgt u geen subsidie, als er geen verbetering van het aangezicht is. Het moet ook gaan om investeringen in bedrijfspanden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.
Bekijk de voorwaarden en de subsidieregeling onderaan deze pagina. 

Aanvragen subsidiebijdrage

U kunt de subsidiebijdrage online aanvragen. Vanuit de voorwaarden en de inhoud van de subsidieregeling beslist de gemeente of de subsidiebijdrage wordt verleend. Dit gebeurt in overleg met een beoordelingscommissie. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Aanvraag indienen met DigiD

Aanvraag indienen met eHerkenning

Neem bij vragen contact met ons op

Wilt u in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage? Heeft u vragen over de voorwaarden of het invullen van het aanvraagformulier? Neemt u dan contact op met

Zij helpen u graag bij uw aanvraag.