Subsidieregeling ‘Gevelstimuleringsfonds’ loopt ten einde!

U kunt nog tot einde van het jaar gebruik maken van deze regeling. Daarvoor dient u een aanvraag compleet en uiterlijk 31 december 2020 in te dienen. Zodat deze kan worden beoordeeld en bij positieve beoordeling schriftelijk kan worden bevestigd. Uitvoering dient dan uiterlijk voor 30 april 2021 plaats te hebben gevonden.

Houtakker

Heeft u een gebouw op bedrijventerrein Houtakker I? Heeft u plannen om de gevel, de voorkant van het gebouw, of uw voorterrein te verbeteren? Misschien heeft u dan recht op een financiële bijdrage van gemeente Lingewaard. Dit gaat om de regeling ‘verbeteren beeldkwaliteit private kavels en gebouwen bedrijventerrein Houtakker I’. De subsidiebijdrage kan stijgen tot €10.000,-. Wacht niet te lang. Het subsidiebudget is beperkt.

Samen werken aan een aantrekkelijk bedrijventerrein

Met de subsidie geeft de gemeente ondernemers de mogelijkheid hun eigen gebouwen en grond op bedrijventerrein Houtakker I op te knappen. De gevel, inritten, erfafscheidingen,  groenvoorzieningen en/of parkeerfaciliteiten kunnen daardoor verbeteren. Zo komen Houtakker I en Houtakker II, het bedrijventerrein dat op dit moment wordt gerealiseerd, er aantrekkelijk uit te zien. Samen, ondernemers met elkaar en met de overheid, wordt zo gewerkt aan het duurzame beheer en onderhoud van het terrein. Houtakker I en Houtakker II worden samen de Houtakker.

Subsidie geldt voor verbeteringen aan gevels en bedrijfskavels

De volgende soorten aanpassingen komen in aanmerking voor een bijdrage:

  • Kwaliteitsverbeteringen aan de gevel van het gebouw, met uitzondering van normaal onderhoud zoals bijvoorbeeld schilderwerk
  • Kwaliteitsverbeteringen aan de bedrijfskavels (parkeren, groen, erfafscheidingen)

De subsidieregeling is voor fysieke aanpassingen waardoor het aanzicht van uw gebouw en terrein vanaf de openbare weg verbetert. De bijdrage kan gebruikt worden voor het laten maken van verbeteringsvoorstellen door een professionele architect/bouwkundige voor de bebouwing (plaats, vorm en uitstraling), de inrichting van het terrein (groen, verharding, opslag) en/of de randen (erfafscheidingen, inritten) en voor de echte uitvoering van de voorgestelde verbeteringen. Maar ook andere maatregelen zijn denkbaar.
Voor een vergroting van het bedrijfsoppervlak krijgt u geen subsidie, als er geen verbetering van het aangezicht is. Het moet ook gaan om investeringen in bedrijfspanden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.
Bekijk de voorwaarden en de subsidieregeling

Aanvragen subsidiebijdrage

U kunt de subsidiebijdrage online aanvragen. Vanuit de voorwaarden en de inhoud van de subsidieregeling beslist de gemeente of de subsidiebijdrage wordt verleend. Dit gebeurt in overleg met een beoordelingscommissie. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Aanvraag indienen met DigiD

Aanvraag indienen met eHerkenning

Neem bij vragen contact met ons op

Wilt u in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage? Heeft u vragen over de voorwaarden of het invullen van het aanvraagformulier? Neemt u dan contact op met

  • Etienne Vermeulen, Accountmanager Bedrijven (026) 326 02 20 of (06) 31 04 87 00 of
  • Hans Korfage, Beleidsmedewerker Economie (026) 326 01 51 of (06) 22 21 34 94.

Zij helpen u graag bij uw aanvraag.