Met het preventieakkoord ‘Samen naar een gezond Lingewaard’ werken we aan een gezondere toekomst. De gemeente werkt hierbij samen met  organisaties in zorg, welzijn, onderwijs en sport en private partijen.

Gezondere leefstijl
Een gezonder Lingewaard! Dat is onze missie en daar werken we met z’n allen aan. Bijvoorbeeld door meer te bewegen en gezonder te eten. Maar ook door kinderen te laten opgroeien in een rookvrije leefomgeving. Onder de 18 is er geen alcohol- en drugsgebruik en door volwassenen verantwoord gebruik. Zodat we niet alleen minder lichamelijke gezondheidsproblemen zullen krijgen, maar vooral een hogere kwaliteit van leven kunnen ervaren. Fitter, energieker en gelukkiger.

Het akkoord komt onder andere voort uit de uitkomsten van een breed uitgezette en ingevulde vragenlijst over gezondheid in Lingewaard. De plannen sluiten nauw aan bij de ambities en acties van het gemeentelijk Preventie- en handhavingsplan alcohol en bij het Sportakkoord Lingewaard en bij de uitgangspunten van

het in voorbereiding zijnde beleidsplan Sociaal Domein. Preventieakkoord Lingewaard is een lokale doorvertaling van het landelijk Preventieakkoord. Daarin hebben grote landelijke organisaties afspraken gemaakt om de gezondheid van Nederlanders te bevorderen.

‘Samen naar een gezond Lingewaard’ is opgebouwd uit 3 hoofdpijlers:

• Een rookvrije leefomgeving

• Verantwoord alcohol- en drugsgebruik

• Gezond gewicht

Ook gaan we stress, eenzaamheid en armoede aanpakken. Deze factoren hebben een negatieve invloed op onze gezondheid.