Recht op een graf op een gemeentelijke begraafplaats heeft u voor een bepaalde tijd. U kunt het met tien jaar verlengen. Ruim voor afloop van de termijn ontvangt de rechthebbende een brief met de vraag of verlenging gewenst is.