De gemeenteraad van Lingewaard heeft op 14 september 2023 besloten budget beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van OBC Bemmel en de bouw van een sporthal. De beslissing van de raad betekent dat gestart kan worden met de verdere voorbereidingen voor beide projecten. 

Voor de nieuwbouw van OBC Bemmel ligt al een definitief ontwerp. Er komt een nieuw schoolgebouw aan  het gebouw De Essenpas, waardoor straks alle leerroutes samen in één onderwijsgebouw zitten. De nieuwbouw van de school valt duurder uit dan in 2020 is begroot, onder meer door gestegen prijzen. De gemeenteraad stelt nu extra budget beschikbaar om het nieuwe schoolgebouw te realiseren. Na het doorlopen van de noodzakelijke procedures en het selecteren van een aannemer, start de bouw waarschijnlijk begin 2025. In 2026 moet de nieuwbouw klaar zijn.

De gemeenteraad stelt ook extra budget beschikbaar voor de bouw van een sporthal bij OBC Bemmel. Het originele budget was gebaseerd op het eerste ontwerp van drie overdekte gymzalen. In overleg met (potentiële) gebruikers heeft de gemeenteraad besloten om in plaats daarvan een nieuwe sporthal te bouwen. De sporthal wordt waarschijnlijk iets eerder opgeleverd dan de nieuwbouw: eind 2025.

Eind oktober vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor belanghebbenden en andere geïnteresseerden.

De gemeente, OBC Bemmel en de gebruikers van de sporthal zijn erg verheugd dat het nieuwe schoolgebouw en de sporthal nu gerealiseerd gaan worden.