Samen met bewoners en partners werkt de gemeente aan een plan voor het hart van de wijk Zilverkamp in Huissen. In 2017 werd het Wijkontwikkelingsplan gemaakt voor de wijk. Eén van de onderdelen uit dit plan was de aanpak voor het hart van de wijk. Dit plan moet de omgeving van de Brink en het winkelcentrum tot een bruisend en toekomstbestendig centrum maken. Voor jong en oud. Hiervoor maakten we een gebiedsvisie. Dit doen we samen met bewoners. De gemeenteraad neemt hierover in mei een besluit.

Onderdelen van de visie

Belangrijke onderdelen in de visie zijn:

  • Woningbouw op de plaats waar eerst het gebouw van De Zilverzwaan stond
  • Sport en spel in het park mogelijk maken
  • Sporthal, De Kuul en omgeving aanpakken. Onderzoek moet laten zien of nieuwbouw of opknappen de beste optie is.
  • Openbare ruimte inrichten voor wandelaars en fietsers. Auto’s zijn te gast.
  • Het park verbinden met het hart van de Zilverkamp.

Bekijken van de gebiedsvisie

Door het Coronavirus kunnen we geen inloopavond organiseren. De gebiedsvisie die nu bij de gemeenteraad voorligt kunt u wel op onze pagina over de Zilverkamp bekijken. Via het e-mailadres gemeente@lingewaard.nl kunt u vragen stellen.