In Gendt gaan we de openbare ruimte op een aantal plekken opnieuw inrichten. De werkzaamheden gaan vanaf 27 juli van start. De aannemer Van Dalen Infra en Milieu BV gaat de werkzaamheden namens de gemeente uitvoeren. De werkzaamheden starten aan de Hegsestraat. In fases worden ook de Dorpstraat, Kapelstraat en de kruising bij De Bonkelaar aangepakt. Deze werkzaamheden duren tot en met de zomervakantie. Na de zomervakantie zal gestart worden met de Hogeveld, Woerdsestraat en Hegsestraat. De werkzaamheden lopen door tot en met medio november 2022. Onderstaand vindt u meer informatie over de werkzaamheden en wat u als inwoner hiervan kunt merken.

Kruising Kapelstraat-Hegsestraat-Dorpstraat

We gaan de kruising veiliger maken. Daarnaast maken we het oversteken voor fietsers en voetgangers makkelijker. De afbeelding is ter illustratie. Bekijk de volledige werktekening onder 'documenten'.
 

Wat gaan we precies doen?

 • We maken de bocht ruimer. Vrachtauto’s en tractoren rijden hierdoor minder snel schade aan borden en stoepranden. Ook auto’s komen hierdoor minder snel op het fietspad terecht bij het uitrijden van de bocht naar de Dorpstraat.
 • We maken de bestaande vluchtheuvels in de bocht breder. Fietsers hebben hierdoor meer ruimte om zich op te stellen voordat ze oversteken.
 • We maken daarnaast meer en langere vluchtheuvels. Fietsers zijn hierdoor beter afgeschermd van het autoverkeer.
 • We maken de stoep aan de noordkant van de Kapelstraat breder. Dan kan ook een rolstoel er op een goede manier langs.
 • De notenbomen op het veldje blijven staan.
 • Het zebrapad verdwijnt.

De Bonkelaar

Bij De Bonkelaar leggen we een inritconstructie aan. Hierdoor kan verkeer vanuit De Bonkelaar slechts stapvoets de Kapelstraat oprijden. Zo hebben fietsers en auto’s meer tijd om elkaar te zien. Door de inritconstructie is ook direct duidelijk dat verkeer van en naar De Bonkelaar voorrang moet verlenen op al het verkeer op de Kapelstraat (ook fietsers en voetgangers). De afbeelding is ter illustratie. Bekijk de volledige werktekening onder 'documenten'. 


Wat gaan we precies doen?

 • We maken van de kruising De Bonkelaar-Kapelstraat een inrit/uitrit.

Woerdsestraat

In de Woerdsestraat gaan we het oude vuilwaterriool vervangen. We leggen er ook een regenwaterriool naast. Alle woningen worden met de bestaande aansluiting opnieuw aangesloten op het vuilwaterriool. Voor het regenwater moet bij iedere woning een nieuwe aansluiting gemaakt worden vanaf de gevel/regenpijp naar het regenwaterriool. Daarnaast gaan we de Woerdsestraat herinrichten. De weg wordt een echte woonstraat met klinkers. Het wordt ook een 30 km/u zone. De kruisingen worden in afwijkende kleur uitgevoerd, zodat deze meer opvallen. De afbeelding is ter illustratie. Bekijk de volledige werktekening onder 'documenten'.


Wat gaan we precies doen?

 • We vervangen het oude vuilwaterriool.
 • We leggen er een regenwaterriool naast. 
 • We maken nieuwe aansluitingen voor het regenwater (vanaf de gevel).
 • De Woerdsestraat wordt een 30 km/u zone.
 • Het wegdek wordt van rode klinkers.
 • De kruising van de Woerdsestraat met Hogeveld wordt uitgevoerd in geel asfalt. 
 • De kruising met de Hegsestraat wordt uitgevoerd in gele klinkers. 
   

Hegsestraat

De Hegsestraat wordt vanaf de kruising met de Dorpstraat tot aan de komgrens een 30 km/u zone. De weginrichting blijft gelijk.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

We proberen de overlast te beperken en zó kort mogelijk te houden. Maar om deze werkzaamheden goed uit te kunnen uitvoeren moeten de wegvakken tijdelijk volledig worden afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. Om de woningen langs de werkvakken en de Welkoop toch bereikbaar te houden hebben we de werkzaamheden opgedeeld in vier fasen:
 

Fase 1: voorbereidende werkzaamheden (2 weken)
In de kruising van de Woerdsestraat met de Hegsestraat moet een tijdelijke verbinding in het riool worden aangebracht (zodat het riool in de Woerdsestraat kan blijven functioneren.) De kruising wordt dan afgesloten. Autoverkeer moet omrijden via de Kapelstraat, Dorpstraat of de Hegsestraat. De woningen blijven bereikbaar. De Welkoop blijft voor autoverkeer bereikbaar via de Hegsestraat. Fietsers en voetgangers kunnen de Welkoop vanuit alle richtingen bereiken.
 

Fase 2: herinrichting Kapelstraat-Hegsestraat-Dorpstraat (6 weken)
In deze fase wordt de hele kruising opgebroken en voor verkeer afgesloten. Voetgangers kunnen er nog wel langs. Autoverkeer en fietsers moeten omrijden via de Woerdsestraat, Smidstraat en Kruisstraat. Ook de woningen direct aan de kruising kunnen in deze fase soms per auto onbereikbaar zijn. We proberen tijdens het werk, met tijdelijke oplossingen, de woningen zoveel mogelijk bereikbaar te houden. De Welkoop is in deze fase voor autoverkeer alleen bereikbaar via de Smidstraat-Hegsestraat. Bekijk welke omleidingen er ingesteld worden in het document 'Omleidingstekeningen'. Deze kunt u vinden onder documenten.


Fase 3: kruising Kapelstraat-De Bonkelaar (2 weken)
In deze fase word de uitrit van de Bonkelaar afgesloten. DIt is dan ook afgesloten voor het verkeer. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen er nog wel langs. Autoverkeer van en naar De Bonkelaar moet omrijden via de Dijkstraat, Doornenburgsestraat of de Waaldijk. De Kapelstraat wordt niet afgesloten, maar verkeer kan wel hinder/vertraging ondervinden door de werkzaamheden.


Fase 4: vervanging riool Woerdsestraat (2 maanden)
In deze fase wordt de Woerdsestraat vanaf de Hegsestraat tot aan Hogeveld opgebroken en afgesloten voor verkeer. De woningen zijn voor voetgangers (soms met wat hinder) bereikbaar. Auto’s en fietsers moeten omrijden via de Kapelstraat en Dorpstraat. We proberen tijdens het werk, met tijdelijke oplossingen, de woningen zoveel mogelijk bereikbaar te houden.

Download de BouwApp

Als gemeente gaan wij voor dit project ook de BouwApp inzetten. De BouwApp is een app die speciaal gemaakt is voor werkzaamheden in de bouw. U kunt in de app de planning zien en updates over de werkzaamheden.
 

U kunt de BouwApp op de volgende manier installeren:

 1. Download de BouwApp gratis in de Appstore (Google, Apple of Windows).
 2. Ga naar 'Ontdek'.
 3. Zoek op 'Kapelstraat / Woerdsestraat Gendt'.
 4. Selecteer 'Project'.
 5. Klik op ‘Volgen’.

De inzet van de BouwApp op dit project is een pilot. De BouwApp is een aanvulling op de andere communicatiemiddelen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de projectleider Jeroen Melchels. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 - 21 86 55 28 of per e-mail via j.melchels@lingewaard.nl.