Op 1 oktober stopte de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Maar mogelijk kunt u Bbz aanvragen. Kijk op www.krijgikbbz.nl of u in aanmerking voor deze ondersteuning.

Wat is Bbz?

Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U kunt bijstand aanvragen in de vorm van een uitkering en/of een bedrijfskrediet. Van 1 oktober t/m 31 december zijn de voorwaarden voor een Bbz uitkering soepeler (Bbz light). Zo kunt u het met terugwerkende kracht aanvragen en is er geen vermogenstoets. Via www.arnhem.nl/bbz kunt u een aanvraag doen.

Geen recht op Bbz?

Kijk dan op www.arnhem.nl/Inwoners/werk_en_inkomen of u in aanmerking komt voor andere bijstand. U kunt ook gratis professionele hulp krijgen. Zoals
coaching, bijscholing, hulp bij geldzaken en boekhouding, loopbaancoaching en begeleiding naar werk. Kijk eens op www.arnhem.nl/ondernemersondersteuning voor meer informatie.