Er is meer vraag naar wonen in Lingewaard. Hierdoor komen er minder woningen vrij en zijn de woningen in prijs gestegen. We willen dat iedereen die dat wil in Lingewaard moet kunnen (blijven) wonen. Ook in de kleine kernen. In de Nota Wonen 2020-2025 staat hoe we hiervoor de komende jaren willen zorgen.