Sommige mensen hebben moeite om de beschikbare informatie over het coronavirus te begrijpen. Denk aan laaggeletterden, ouderen en migranten. Op www.pharos.nl/coronavirus/ staan de maatregelen ingevoerd door de overheid in begrijpelijke taal met duidelijke afbeeldingen. Daarnaast biedt de website de informatie aan in het Engels, Arabisch, Turks, Pools en Tigrinya.

Kent u iemand die moeite heeft met de Nederlandse taal? Bijvoorbeeld uw moeder of een buurman? Kijk dan eens op www.pharos.nl/coronavirus/ en geef deze informatie aan hen door. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de informatie ook nog in vele andere talen.