Op maandag 21 oktober is er een bijeenkomst over de ontwikkelingen rondom de Aloysiuslocatie en het Raadhuisplein in Huissen. Eerder dit jaar (1 juli 2019) vond een informatieavond plaats over het parkeeronderzoek in Huissen-centrum. Deze avond is hierop een vervolg.

Parkeeronderzoek en beeldkwaliteitsplan

De wens is om de Aloysiuslocatie te slopen en te herontwikkelen en het Raadhuisplein te herinrichten. Daarvoor is een parkeeronderzoek uitgevoerd. Er wordt ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het parkeeronderzoek laat zien hoe (door wie en waar) geparkeerd wordt. Maar ook  hoe dat in de toekomst zou kunnen. Het beeldkwaliteitsplan geeft de kwaliteitskaders aan voor een toekomstig ontwerp van een nieuw gebouw op de Aloysiuslocatie en de omliggende openbare ruimte.

Waarover willen wij u informeren?

Tijdens de informatieavonden willen wij u graag informeren

  • De mogelijke gevolgen voor het parkeren op en rondom de Aloysiuslocatie
  • Mogelijke opties voor de herinrichting van het Raadhuisplein
  • Kaders voor het beeldkwaliteitsplan

Op dit moment is nog niets besloten. Wij horen graag wat u vindt van de ideeën die er nu zijn. Tijdens de bijeenkomst worden de eerste plannen gepresenteerd en toegelicht. Op informatiepanelen ziet u de ideeën en ontwerpen. U kunt hierover uw mening geven  door middel van een reactieformulier. Uw reactie nemen wij mee bij de verdere uitwerking van het beeldkwaliteitsplan en de bijbehorende ontwikkelingskaders. 

Wanneer, locatie en programma

De informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 21 oktober 2019 in De Buitenpoort in Huissen van 19.00 tot 21.30 uur. 
Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 - Inloop met koffie en thee
19.15 - Welkom door wethouder Johan Sluiter
19.20 - Proces en planning door Dion Steenbergen (projectleider)
19.30 - Uitkomsten parkeeronderzoek door Dion Steenbergen
19.45 - Uitleg Beeldkwaliteitsplan (Bureau MTD, Jona Geers) 
20.00 - Informatiemarkt
21.30 - Afsluiting

Aanmelden en vragen

Wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt voor de bijeenkomst. Wilt u dit doen voor 16 oktober? Dit kan via L.schravendeel@lingewaard.nl. Bent u verhinderd? Maar heeft u wel input  voor deze avond? U kunt u hiervoor ook dit e-mailadres gebruiken.