Rondkomen van een minimum inkomen is niet makkelijk. De gemeente Lingewaard kent de volgende regelingen waar u wellicht gebruik van kunt maken:

Individuele inkomenstoeslag

Als u langer dan 3 jaar een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor de zogenoemde individuele inkomenstoeslag. Een laag inkomen is een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm. 
Andere voorwaarden zijn: u bent tussen de 21 en 65 jaar, geen student én u hebt in de toekomst vrijwel geen kans meer op betaald werk.

Ook de individuele inkomenstoeslag kent de vermogensgrens. Dat is het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag hebben. Vermogen is voor ons het saldo van uw bezittingen minus uw schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn: contant geld, tegoeden op bank- en spaarrekeningen, auto's, motoren, caravans, huizen, deposito's, aandelen, obligaties, opties en de afkoopwaarde van koopsom- of levensverzekeringspolissen.

Collectieve Ziektekostenverzekering (bij Menzis)

De gemeente  heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen in hun hoge medische kosten. Deze zorgverzekering Garant Verzorgd (Gemeentepolis), is er voor huishoudens in Lingewaard met een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm. Garant Verzorgd wordt uitgevoerd door zorgverzekeraar Menzis. Deelnemers aan de Garant Verzorgd krijgen een korting van 6 procent op de basispremie en een korting van 9 procent  op de premie van de aanvullende verzekering. Daarnaast zijn de vergoedingen uit de aanvullende verzekering uitgebreider.

Eigen risico en eigen bijdrage Wmo meeverzekeren

Het eigen risico en eigen bijdrage Wmo is voor veel inwoners met hoge zorgkosten moeilijk te betalen. De GarantVerzorgd biedt een pakket aan waarin dit meeverzekerd is. Op deze manier wordt voorkomen dat inwoners zorg gaan mijden of in (verdere) financiële problemen komen. Deelnemers aan de Garant Verzorgd met het meest uitgebreide pakket, waarin het eigen risico is meeverzekerd, krijgen dus het eigen risico volledig vergoed van de gemeente. De compensatie voor het eigen risico bedraagt dus € 375,- per jaar. De compensatie voor de Wmo is volledig voor inkomens tot 110% van de bijstandsnorm.

Maatwerk via bijzondere bijstand

Toch is een gedeelte van de medische kosten die chronisch zieken en gehandicapten moeten maken, niet of nauwelijks te verzekeren. Het gaat bijvoorbeeld om meerkosten van energieverbruik of om extra kosten voor kleding. Ook voor bijzondere situaties kan  de gemeente Lingewaard wellicht een oplossing bieden. Deze inwoners kunnen een beroep doen op bijzondere bijstand, mits zij aantonen dat er meerkosten zijn ten gevolge van ziekte.

Via de website www.gezondverzekerd.nl kunnen inwoners kijken of zij in aanmerking komen voor de Garant Verzorgd. Ook kan hier de premie vergeleken worden.

Kosten voor bewindvoering

Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is om zijn financiële zaken zelf te regelen, kan hij door de kantonrechter geheel of gedeeltelijk onder bewind worden gesteld.
Aan bewindvoering zijn kosten verbonden; degene die onder bewind staat, moet deze kosten betalen. In sommige gevallen kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor deze kosten.

Vragen?

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het loket W&I. Telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur via telefoonnummer (026) 326 01 11 (kies voor optie 2).

Wat u moet doen

Denkt u voor één van deze regelingen in aanmerking te komen neem dan contact op met een medewerker van het loket Werk & Inkomen. Op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur te bereiken via 026-3260111 (kies optie 2).

Heeft u gevonden wat u zocht?