Situatieschets

Naast de straatverlichting speelt ook verlichting uit tuinen of van gevels een rol in de openbare ruimte. Deze lichtbronnen zien we ook op straat. Soms kunnen ze lichthinder veroorzaken of lichtvervuiling geven.

voorbeeld van tuinverlichting. Niet alleen de boom wordt de hele nacht verlicht, ook de straat

Led en eigen buitenlampen

Als we oude straatverlichting vervangen door led, dan schijnt er minder licht op de gevels van de huizen. Toch willen mensen hun deur graag goed verlicht hebben. Als iedereen dan een lamp bij de voordeur plaatst, dan verbruiken we juist meer energie dan eerder. 

We gaan het voortaan zo doen

Als wij grote veranderingen wat betreft verlichting op straat willen doorvoeren, dan doen we dit actief samen met de inwoners. We kijken bij veranderingen goed of het licht wel nodig is. We willen namelijk niet dat mensen onnodig last hebben van het licht of dat het licht de horizon vervuilt. Daarnaast willen we dat de verlichting zo energiezuinig mogelijk is, zodat we een duurzame, energiezuinige en prettige leefomgeving hebben. 
Wanneer er een situatie ontstaat dat de verlichting van u als inwoner overlast veroorzaakt of dreigt te veroorzaken, dan gaan we met u in overleg om te kijken hoe deze situatie voorkomen of opgelost kan worden.

Wat vragen we

We vragen inwoners om goed te kijken of verlichting echt nodig is, en zo ja, hoeveel licht dan en op welk tijdstip. Daarom vragen wij om:

  • Alleen buiten te verlichten als het echt nodig is.
  • Gebruik te maken van sensorlampen, tijdschakelaars of bewegingsmelders.
  • Tuinverlichting na 23.00 uur uit te doen, geen fel licht te gebruiken en het licht goed te richten.
  • Paardenbakken alleen te verlichten als ze gebruikt worden. Gebruik dan verlichting met een laag vermogen dat alleen op de paardenbak schijnt.
  • Het licht later op de avond minder fel te laten branden.