Publicaties en bekendmakingen

Nieuwe publicaties en bekendmakingen staan wekelijks in Hét Gemeente Nieuws. Onze publicaties worden ook online gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl.

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

 Gebruik de e-mailservice of de app van ‘Over uw buurt’ om continu op de hoogte blijven van berichten van de overheid.

Bestemmingsplannen

Ruimtelijke plannen (zoals bestemmingsplannen) worden bekendgemaakt in de Staatscourant gepubliceerd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplannen worden ook in het gemeentekantoor ter inzage gelegd.

Verordeningen

Verordeningen worden gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl.

Lokale regelingen

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via Overheid.nl beschikbaar te stellen.

Verkeersbesluiten

Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt de (digitale) Staatscourant.


Algemene tekst over procedure bij bekendmakingen