Aanvragen jaarlijkse subsidie voor instellingen

Dit item is verlopen op 15-10-2018.

De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven op het gebied van welzijn.

Deze prestatiesubsidie wordt verstrekt voor activiteiten die de gemeente belangrijk vindt. Het gaat hierbij om een subsidie die jaarlijks wordt verleend.

De subsidie voor 2019 kan aangevraagd worden tot 15 oktober 2018. Aanvragen kan alleen digitaal. Hiervoor kunt u de website van de gemeente Lingewaard raadplegen: www.lingewaard.nl/subsidie.