Aanvragen lintjes 2019 vóór 15 juni 2018

Dit item is verlopen op 09-05-2018.

Iedereen in Nederland kan een lintje verdienen. Hoe? Door iets bijzonders te doen voor de samenleving, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Vrijwilligers die zich vijftien jaar of langer inzetten, op het gebied van sport, kunst, cultuur, de kerk, pleegzorg enz. kunnen een lintje verdienen.

Kent u iemand die een lintje verdient?

Wilt u iemand voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking laten komen? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met Marjo Wemmers van het team Representatie – telefoonnummer

(026) 326 01 29 – email: m.wemmers@lingewaard.nl. Zij kan aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding en uitleggen wat u moet doen. Ook kunt u voor meer informatie kijken op www.lingewaard.nl bij: zoeken – Koninklijke Onderscheiding. De procedure voor het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding verloopt via de burgemeester. In het Nederlandse decoratiestelsel ligt de nadruk op bijzondere persoonlijke verdiensten of prestaties. Er moet dus sprake zijn van aantoonbare buitengewone verdiensten op verschillende maatschappelijke terreinen over een lange periode.

Bijzondere verdiensten in de werkkring

Het kan ook zijn dat iemand een betaalde baan heeft, maar die baan op een hele bijzondere manier invult. Bijvoorbeeld door dingen te doen die veel verder gaan dan wat normaal gesproken wordt verwacht van iemand in zo’n functie. Het gaat er dan wel om dat die werkzaamheden niet alleen goed zijn voor de onderneming of instelling waar iemand werkt, maar ook voor de samenleving.

Dien het voorstel op tijd in

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" voor Koningsdag 2019 wordt uitgereikt? Dan moet de aanvraag uiterlijk vóór 15 juni 2018 ingediend zijn. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan moet u het voorstel minimaal zes maanden van tevoren in te sturen. De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt het voorstel dan naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend. De gemeente informeert u over de uitkomst van het voorstel.

Aanvraagformulier

Bij de receptie van het gemeentekantoor kunt een aanvraagformulier afhalen. U kunt het formulier ook downloaden van de gemeentelijke website.

Op de website www.lintjes.nl staat allerlei informatie en wetenswaardigheden over het Nederlandse decoratiestelsel.