Afval scheiden en milieustraten in Lingewaard: zo werkt het

Dit item is verlopen op 31-05-2017.

Lingewaard wil zo veel mogelijk afval hergebruiken als grondstof. Om zoveel mogelijk afval een tweede kans te geven, wordt gescheiden huishoudelijk afval met regelmaat opgehaald. Groente-, fruit- en (klein)tuinafval, verpakkingsmaterialen (plastic & metaal/blik), drankkartons, papier, textiel en restafval worden huis-aan-huis ingezameld.

Afval thuis op laten halen of wegbrengen

Inwoners van Lingewaard kunnen aan huis grof huishoudelijk afval (zoals snoeiafval en afgedankte elektronische apparaten), grof vuil (meubels e.d.) op laten halen. Glas en textiel kunnen gratis op diverse plaatsen in de gemeente worden ingeleverd. Voor het inleveren van Klein Chemisch Afval (KCA) zoals batterijen / oude accu’s, verfresten en oude elektrische apparaten kunnen ze vaak bij de leverancier van deze producten terecht. Voor het inleveren van medicijnen wordt op dit moment in overleg met de apotheken gezocht naar een duurzame oplossing.

Inleveren van (grof) huishoudelijk afval

Naast de huis-aan-huis inzameling kunnen inwoners (grof) huishoudelijk afval tegen betaling aanbieden bij één van drie milieustraten in Lingewaard. Kijk voor meer informatie op www.lingewaard.nl/milieustraat.

De vervuiler betaalt

Lingewaard werkt volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Iedereen die afval goed scheidt, heeft minder restafval en kan daardoor kosten sparen. De aanbieder van restafval en KCA betaalt hiervoor zelf een deel van de kosten. Dit maakt mensen bewust, waardoor de hoeveelheid KCA-afval zal afnemen.

Milieustraten bepalen hun eigen werkwijze

De milieustraten in Lingewaard bepalen zelf hoe ze werken en welke tarieven ze hanteren, binnen de kaders van de milieuvergunningen. De tarieven van het KCA zijn hierop een uitzondering. Inwoners van Lingewaard betalen voor het inleveren van KCA € 1,50 per kg. De kosten voor het afvoeren zijn echter veel hoger omdat deze stoffen belastend zijn voor het milieu. Deze kosten betaalt de gemeente. Het berekenen van kosten aan inwoners heeft niet geleid tot meer illegale dumpingen van KCA of vermengingen met huishoudelijk afval.